2.600 doanh nghiệp BĐS được thành lập mới trong 5 tháng đầu năm

KTNT Theo Tổng Cục thống kê, trong 5 tháng đầu năm cả nước có hơn 11.000 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 104 nghìn tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Theo Tổng Cục thống kê, trong 5 tháng đầu năm cả nước có hơn 11.000 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 104 nghìn tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Trong đó, có hơn 2,6 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) được thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2018.
 
Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 52.322 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8%. Nếu tính cả 902,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2018 là 1.419 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 13.267 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 65,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2018 là 412,6 nghìn người, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước.
hinh-1-4.jpg
Trong 5 tháng đầu năm 2018, ngành kinh doanh BĐS đã có thêm 2,6 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới

Trong tháng, cả nước có 2.306 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 29,7% so với tháng trước; có 6.855 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.043 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.812 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 11,7%; có 834 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 39,5%.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, 5 tháng năm 2018 có 17,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 33,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. 7,1 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,6%), tăng 3,5%, 6,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,4%), giảm 4,5%. 4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 1,3% cùng hơn 3,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 15,3%. 2,7 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,1%), tăng 12%, 2,6 nghìn doanh nghiệp kinh doanh BĐS (chiếm 5%), tăng 41,1%, 1,5 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,8%), tăng 12,7%.
 
Cũng trong 5 tháng của năm 2018, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là hơn 33 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bao gồm 15.974 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24% và 17.425 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 9,5%.
 
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2018 là 5.533 doanh nghiệp, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 5.061 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5% và tăng 17%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2.127 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, công nghiệp chế biến, chế tạo có 779 doanh nghiệp, tăng 28,5%, xây dựng có 599 doanh nghiệp, tăng 12,8%./.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn