Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023  
Thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023 | 20:0

Chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa ở cơ quan báo chí

Sau 1 năm thực hiện phát động và triển khai phong trào "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí", nhiều cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Chiều 16/11, tại thành phố Hòa Bình (tỉnh  Bình), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 979/QĐ-HNBVN về việc sinh hoạt phóng viên thường trú tại địa phương.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (người ngồi giữa); bà Vũ Thị Hà, Trưởng ban Công tác Hội (Hội Nhà báo Việt Nam); ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình, chủ trì hội nghị.   Ảnh: ĐBND

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy văn hóa sức mạnh con người Việt Nam, trong đó có "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại" và thực hiện nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí".

Bộ tiêu chí cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng và ban hành, gồm 12 điểm, trong đó có 6 điểm cho cơ quan báo chí và 6 điểm cho người làm báo, đã trở thành một trong những cơ sở quan trọng để chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí, người làm báo, góp phần xây dựng nền báo chí truyền thông nhân văn và hiện đại, bảo vệ giá trị văn hóa của dân tộc.

Việc "xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam" nhằm "chấn chỉnh", siết chặt kỷ cương và góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí, người làm báo góp phần xây dựng nền báo chí truyền thông, nhân văn và hiện đại, bảo vệ giá trị văn hóa của dân tộc.

Qua 1 năm thực hiện phát động và triển khai phong trào "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí", nhiều cơ quan báo chí, các cấp Hội đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Nhiều cơ quan báo chí đã xác định được vấn đề nổi cộm, cấp thiết để tập trung giải quyết như: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; chấn chỉnh việc phát ngôn không phù hợp trên mạng xã hội của một số rất ít nhà báo; phát huy vai trò người làm báo trong xây dựng nền nếp làm việc khoa học, trật tự, kỷ cương, phong cách ứng xử chuẩn mực, văn minh, văn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động báo chí.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như một số cấp Hội thực hiện phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa hiện thực hóa phong trào vào hoạt động của cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐBND

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, Chi hội Nhà báo, cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội, cơ quan báo chí, người làm báo trong thực hiện phong trào; đề xuất những giải pháp đột phá để phong trào thi đua thực sự lan tỏa, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan báo chí và hoạt động của các cấp tổ chức Hội. Thảo luận về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12/4/2023.

Hội nghị cũng dành thời gian đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 979/QĐ-HNBVN về sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, sự phối hợp, gắn kết phóng viên thường trú với địa phương; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú và những giải pháp, đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương.

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top