Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đổi điều kiện về tách thửa đất: Nhu cầu chính đáng của người dân cần được đảm bảo

KTNT Quá trình triển khai, QĐ 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất bộc lộc một số hạn chế cần điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp yêu cầu

Trong đơn kiến nghị về việc xin phép tách thửa đất ở gửi Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) của tập thể người dân đang sinh sống tại tỉnh BRVT.

Theo đơn trình bày, trong thời gian qua ảnh hưởng bởi những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc dừng tách thửa đất ở trên địa bàn toàn tỉnh BRVT. Điều này, gây ra khó khăn, xáo trộn trong cuộc sống của rất nhiều gia đình.

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BRVT đã ký văn bản gửi Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh, sửa đổi quy định tách thửa tại quyết định số 15/2021/QĐ-UBND.

Theo đó, Sở Tài nguyên Môi trường được giao phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát trình tự thủ tục, đánh giá tồn tại, các yếu tố tác động, thống nhất phương án xử lý để tham mưu UBND tỉnh BRVT trước ngày 5/7.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các sở ngành thống nhất chủ trương điều chỉnh, sửa đổi quy định tách thửa tại quyết định số 15. Tuy nhiên, nhu cầu chính đáng về tách thửa đất ở cần được quan tâm, sửa đổi quyết định cho phù hợp với thực tế triển khai.
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các sở ngành thống nhất chủ trương điều chỉnh, sửa đổi quy định tách thửa tại quyết định số 15. Tuy nhiên, nhu cầu chính đáng về tách thửa đất ở cần được quan tâm, sửa đổi quyết định cho phù hợp với thực tế triển khai.

Quyết định 15 trước đó được UBND tỉnh BRVT ban hành có quy định về điều kiện tách thửa tại điểm d, khoản 2, điều 3 của quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT ký ngày 20/9/2021 có quy định về điều kiện thực hiện tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân như sau: “Đối với thửa đất ngoài đô thị, thực hiện tách thửa đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt đã gây vướng cho người dân có nhu cầu tách thửa đất ở tại các vùng nông thôn.

Cụ thể, các huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Côn Đảo và một phần thị xã Phú Mỹ chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Do đó, khi quyết định 15 có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 thì các Văn phòng đăng ký đất đai đã từ chối nhận hồ sơ tách thửa đất ở của người dân, gây khó khăn, bất cập, ảnh hưởng đến nhu cầu tách thửa chính đáng của người dân.

Dưới góc nhìn pháp lý, việc tách thửa đất đai là nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật, với quy hoạch địa phương. Tuy nhiên, những quy định được ban hành mà phát sinh những bất cập, điểm chưa phù hợp, cụ thể để khắc phục UBND tỉnh BRVT có thể ban hành quyết định khác thay thế, sửa đổi bổ sung cho quyết định số 15 là điều cần thiết.

Vấn đề đặt ra, việc một số huyện, Thị xã của tỉnh BRVT hiện chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nhưng quyết định 15 lại yêu cầu việc phải có quy hoạch chi tiết, phân khu mới thoả điều kiện tách thửa là cách làm ngược. “Đúng ra phải thực hiện xong quy hoạch chi tiết 1/500 và quy hoạch phân khu 1/2000 trước khi ban hành quyết định 15 sẽ tránh được những bất cập về vấn đề tách, hợp thửa đất trên địa bàn”, phản ánh người dân trong đơn kiến nghị gửi các sở, ngành của UBND tỉnh BRVT.

Liên quan đến vấn đề này, tại Nghị định 148/2022/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, tại khoản 23 Điều 1 bổ sung Điều 75a Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa: “UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất”.

Thiết nghĩ, việc thay thế, sửa đổi, bổ sung Quyết định 15 của UBND tỉnh BRVT là cần thiết. Tuy nhiên, trước những bất cập trong thực tế trong triển khai quyết định 15, các sở ngành cần tham mưu theo hướng đảm bảo quyền lợi cho người dân có nhu cầu chính đáng về tách thửa đất.

 

 

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn