Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, phát triển

KTNT Sau 3 ngày làm việc với theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã tín nhiệm bầu đồng chí Phạm Đại Dương tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đồng chí Cao Thị Hoà An và Trần Hữu Thế được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Lê Tiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình đại hội; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

img_0188.JPG

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95.000 tỷ đồng; thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30%; số lao động được tạo việc làm bình quân 25.000 người/năm (trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh dưới 2%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 21,6%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm; có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chiếm 95% dân số; tỷ lệ che phủ rừng khoảng 48%. Đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%; tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch theo quy chuẩn quốc gia trên 60%; duy trì tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý ở đô thị đến năm 2025 đạt 98%; giữ vững 100% xã, phường, thị trấn hàng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh; phát triển đảng viên mới tăng 3 - 4%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ.

img_0195.JPG

Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI.

 

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, để gánh vác trọng trách do đại hội giao phó. Đại hội cũng đã bầu 17 đồng chí đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và ý chí cách mạng tiến công của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh; là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương. “Vì vậy, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tích cực đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

img_0231.JPG
 Ngay sau bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên thông tin về những vấn đề báo chí nêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại buổi hợp báo.

 

 

Quốc Hùng

Ý kiến của bạn