Bệnh viện Bạch Mai: Cần tăng cường quản lý chất thải y tế

KTNT Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về tăng cường quản lý chất thải y tế.

Trong công văn, Phó cục trưởng Nguyễn Thanh Hà đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tăng cường kiểm tra, xem xét tình hình vụ việc theo tin báo chí nêu; đồng thời chỉ đạo đơn vị tăng cường công tác quản lý chất thải y tế theo các quy định hiện hành. Bệnh viện Bạch Mai phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả giải quyết vụ việc; trong trường hợp có sai phạm cần tiến hành xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế.

Rác thải y tế độc hại được “âm thầm” phân loại ngay tại Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 8-1-2016, báo chí có bài phóng sự tiêu đề: “Sự thật kinh hoàng bên trong bệnh viện”. Trong đó có nêu Bệnh viện Bạch Mai để lọt chất thải y tế nguy hại ra thị trường.

Minh Tuấn

KTNT

Ý kiến của bạn