Bổ nhiệm cấp dưới trái quy định của Chủ tịch huyện Quảng Xương

KTNT Theo quy định, việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt phải đủ tiêu chuẩn, nhưng ông Mai Đình Thủy lại được Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc khi chưa tiêu chuẩn.

Việc bổ nhiệm người chưa đủ bằng cấp làm lãnh đạo chủ chốt của UBND huyện Quảng Xương trong những ngày qua đang gây bức xúc trong dư luận. Trong khi tại địa phương này có rất nhiều người đủ tiêu chuẩn nhưng không được giới thiệu, người chưa đủ tiêu chuẩn về bằng cấp lại được đưa vào giới thiệu làm Chủ tịch UBND xã.

Phòng Nội vụ huyện Quảng Xương có công văn số 72/NV-TCBC, ngày17/7/2017 về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND xã Quảng Phúc gửi Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

jpg-18.jpg

Phòng nội vụ có văn bản tham mưu gửi Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhưng không được xem xét.

Căn cứ Thông báo số 596-TB/HU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương về việc giới thiệu nguồn nhân sự ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi có phản ánh về việc hồ sơ cá nhân của ông Mai Đình Thủy chưa đầy đủ nhưng vẫn được giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch xã Quảng Phúc. Phòng Nội vụ cho biết, tại mục 2.2 Khoản 2, Điều 6 chương II, Quyết định 847-QĐ/HU ngày 03/01/2017 của Huyện ủy Quảng Xương về thời hạn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ quy định rõ:

Cán bộ được bầu, bổ nhiệm vào chức danh thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý phải có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Tính từ ngày 10/07/2017, ông Mai Đình Thủy chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị.

Nhưng không hiểu tại sao, chỉ hai ngày sau đó (tức ngày 19/7/2017), ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ký quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Công đã bỏ qua tham mưu của Phòng Nội vụ về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phải đảm bảo đủ các điều kiện cần và đủ.

Trước khi được phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, ông Mai Đình Thủy là Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND huyện Quảng Xương.

jpg-9.jpg
Quyết định phê chuẩn của Chủ tịch UBND huyện cho ôngThủy chưa đủ tiêu chuẩn giữ chức chủ tịch xã

Việc bổ nhiệm ông Mai Đình Thủy là trái với quy định, vi phạm Khoản 2, Điều 6 chương II, Quyết định 847-QĐ/HU ngày 03/01/2017 của Huyện ủy Quảng Xương đã được Phòng Nội vụ cảnh báo cần phải xử lý.

Trong  khi đó tháng 6/2018, UBND huyện Quảng Xương vừa ban hành 2 quyết định bãi bỏ quyết định về việc bổ nhiệm ngạch công chức sai quy định đối với ông Bùi Ngọc Đào, chuyên viên phòng Nội vụ và bà Đoàn Thị Lan Nhung, kế toán Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Trao đổi với PV. Báo Kinh tế nông thôn (trên điện thoại) ngày 16/7, ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương, cho biết: "Xã lúc đấy còn đang khó khăn chúng tôi đưa đồng chí Thủy làm Chủ tịch xã để tập trung cho việc xây dựng nông thôn mới và đề án sáp nhập trường. Tôi cũng đã chỉ đạo anh em xuống kiểm tra lại”.

Báo Kinh tế Nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

Xuân Sơn

Ý kiến của bạn