Bổ nhiệm Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021

KTNT  Ngày 21/4, tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định bổ nhiệm GS. TS Đặng Kim Vui làm Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Đình Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định số 1119/QĐ-BGDĐT, ngày 7/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Theo Quyết định này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ nhiệm lại GS. TS Đặng Kim Vui giữ chức vụ Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng khẳng định, việc Bộ trưởng Bộ GD& ĐT ký quyết định bổ nhiệm lại GS. TS Đặng Kim Vui giữ chức Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên cơ sở sự ủng hộ của cán bộ chủ chốt Đại học Thái Nguyên, là kết quả của sự khẳng định, ghi nhận những thành tích ấn tượng, việc thực hiện chương trình hành động của GS. TS Đặng Kim Vui trong nhiệm kỳ vừa qua trên một số lĩnh vực như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên đông về số lượng và nâng cao về chất lượng, sau 5 năm, số lượng tiến sĩ đã tăng 108%, số lượng phó giáo sư, giáo sư tăng 38%; số lượng đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước tăng mạnh so với các đại học vùng khác; công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, khảo thí đảm bảo chất lượng phát triển.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho GS. TS Đặng Kim Vui.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: chú trọng công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường xây dựng củng cố khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đại học. Theo Thứ trưởng, đây là yếu tố quan trọng đầu tiên quyết định sự thắng lợi nhiệm vụ; trong việc phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên cần rà soát, xem xét kỹ lưỡng công tác tuyển dụng…

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Đặng Kim Vui đã bày tỏ niềm vui, lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên trong toàn Đại học trong nhiệm kỳ qua đã cộng tác, chia sẻ, động viên, giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Thái Nguyên, cán bộ chủ chốt của Đại học đã tín nhiệm lựa chọn đồng chí tiếp tục tin tưởng giao nhiệm vụ là người lãnh đạo đứng đầu của Đại học Thái Nguyên.

GS. TS Đặng Kim Vui khẳng định, trong thời gian tới, sẽ nỗ lực tranh thủ những thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong nhiệm kỳ trước; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đổi mới tư duy, khai thác mọi nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Đại học Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và cả nước. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hoàng Văn

KTNT

Ý kiến của bạn