Bộ tư lệnh QĐ4 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2019

KTNT Sáng ngày 11-7- 2019, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã đánh giá kết quả các mặt công tác của Quân đoàn trong tình hình chính trị- xã hội đất nước ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển. Quân đoàn cơ bản ổn định về mọi mặt, tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc, an sinh xã hội, biên giới, biển đảo nhằm xuyên tạc chống đối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Quân đội; thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, dịch tả lợn Châu phi bùng phát tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trong toàn Quân đoàn.

d-qd.jpg
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết - Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo hội nghị.

 

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, Quân đoàn luôn duy trì và thực hiện nghiêm chế độ, quy định về SSCĐ theo đúng Chỉ lệnh số 14/CL-BQP của Bộ Quốc phòng, Chỉ thi số 15/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Quân đoàn, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, kế hoạch, công điện của Bộ và Quân đoàn về nhiệm vụ SSCĐ. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch; kết quả kiểm tra các nội dung đạt khá, giỏi; tổ chức hành quân bắn chiến đấu cấp aBB và diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp b, c, dBB kết quả đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện chấp hành kỷ luật chuyển biến tiến bộ tích cực.

b-qd.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn - Chính ủy Quân đoàn quán triệt lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019.

 

Các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên vào hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chính trị các cấp; xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ; bảo đảm cho Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả làm cơ sở cho Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôn vinh điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên năm 2019. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam, tỉnh đoàn Bình Dương thực hiện hiệu quả chương trình học kỳ Quân đội, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

qd.jpg
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết - Tư lệnh quân đoàn trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong 6 tháng đầu năm 2019.

 

Công tác hậu cần, kỹ thuật đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm. Bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ khác của Quân đoàn. Chăm sóc, điều trị sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ ở các tuyến đạt 99,19% quân số khỏe. Thực hiện tốt các đợt, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng  chính sách và nhân dân trên  địa bàn đóng quân.Chỉ đạo đội phẫu thuật cứu chữa ban đầu của 4 trung đoàn BB đủ quân ôn luyện, chuẩn bị thi toàn quân. Trang bị đủ các loại VKTBKT theo biên chế cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác của Quân đoàn. Tiếp nhận 162,3 tấn đạn dược các loại phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, cấp phát đầy đủ VKTBKT cho các đối tượng và huấn luyện CSM. Tăng cường công tác hóa nghiệm thuốc phóng, thuốc nổ, kiểm định an toàn trang thiết bị, kiểm soát 100% các lô thuốc phóng. Tổ chức ôn luyện các nội dung tham gia hội thi dSCTH và thi thủ kho quân khí giỏi toàn quân. Tổ chức hội thi khu kỹ thuật “Thống nhất, chính quy, an toàn” cấp Quân đoàn..

c-qd.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn - Chính ủy Quân đoàn trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong 6 tháng đầu năm 2019.

 

Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã chủ động triển khai thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giữ vững, ổn định chất lượng đời sống bộ đội. Trong sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm có nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Tư lệnh tặng bằng khen. Quý III và quý IV / 2019 có nhiều nhiệm vụ quan trọng, với yêu cầu đặt ra ngày càng cao, Tư lệnh Quân đoàn yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn căn cứ vào kế hoạch công tác, chức năng nhiệm vụ và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phương hướng đã xác định, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm.

 

Tuấn Anh

Ý kiến của bạn