Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4: Sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2020

KTNT Chiều 1/7, tại Bình Dương, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2020. Đại tá Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động CTĐ, CTCT của Quân đoàn 4 đã được các cấp triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm trong từng nhiệm vụ. Quân đoàn và các cấp tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương và cấp ủy cấp mình. Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động, nhạy bén trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “Diễn biến hòa bình”... Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở; 100% cán bộ chủ trì các đơn vị trúng cử khóa mới với mức tín nhiệm cao. Đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. CTĐ, CTCT tiến hành xuyên suốt có hiệu quả trong các nhiệm vụ đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cũng như phòng chống dịch bệnh Covid-19.
1_hm5a8591.jpg
Đại tá Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4 chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Sơn

Cùng với đó, nhiều đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích đã thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Cục Chính trị tổ chức nhiều cuộc đối thoại, khảo sát nắm bắt tư tưởng sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiêp, từ đó có các chủ trương, biện pháp kịp thời củng cố lòng tin xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đời sống bộ đội được nâng lên.

2_img_2459.jpg
Đại tá Trương Ngọc Hợi trao đổi với cán bộ Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Lê Cầu

6 tháng cuối năm 2020, Quân đoàn tiếp tục chỉ đạo tập trung xây dựng đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 và sẵn sàng chiến đấu cao.

Minh Tuấn - Lê Cầu

Ý kiến của bạn