Cách ly tại nhà 21 ngày đối với người từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi từ ngày 20/6

KTNT Sáng 20/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, những nơi có quan hệ giao lưu mật thiết với tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát, do đó nguy cơ dịch xuất hiện tại tỉnh là rất cao.
 
Quảng Ngãi động phòng, chống dịch Covid-19
Quảng Ngãi chủ động phòng, chống dịch Covid-19

 

Thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với đối tượng nguy cơ và người về từ TP. Hồ Chí Minh nhưng nhiều người thực hiện không nghiêm túc, đồng thời, công tác theo dõi, giám sát, xét nghiệm của các cơ quan, đơn vị chức năng còn thiếu chặt chẽ.
 
Nhằm chủ động và kịp thời phòng, chống dịch Covid-19 trước nguy cơ trên, ngày 20/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo áp dụng các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh kể từ 12 giờ 00 phút ngày 20/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.
 
Theo đó, cách ly tập trung đối với tất cả người dân từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi.
 
Cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả người dân từ TP Đà Nẵng về Quảng Ngãi, trừ các trường hợp cách ly tập trung theo thông báo, hướng dẫn của Sở Y tế.
 
Người dân từ TP Hồ Chí Minh đã về Quảng Ngãi (nhưng chưa qua 21 ngày) nếu không tự giác chấp hành nghiêm túc việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, mà bị phát hiện thì buộc phải cách ly tập trung theo đúng quy định.
 
Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý chặt chẽ người dân từ vùng dịch về địa phương và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung theo phương châm 4 tại chỗ và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 2730/UBND-KGVX ngày 15/6/2021, số 2825/UBND-KGVX ngày 19/6/2021.
 
Các địa phương có tuyến Quốc lộ chạy ngang qua tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm kinh doanh dịch vụ (luu trú, ăn uống, mua bán nhiên liệu xăng dầu, sửa chữa xe; cơ sở kinh doanh hàng hoá, nguyên vật liệu có giao dịch với các địa phương đang có dịch) phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt cân nhắc, thận trọng khi giao tiếp với người đến từ vùng dịch, khuyến cáo không phục vụ ăn uống tại chỗ.
 
Sở Y tế khẩn trương cập nhật vùng, địa điểm có ca F0 theo công bố của Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước để thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định.
 
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương kiểm soát chặt chẽ (24/24 giờ) tại các chốt kiểm tra y tế đã được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn