Chủ động phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở

KTNT Mặt trận cần phát huy truyền thống của quê hương cách mạng cùng phẩm chất cương trực, thẳng thắn của nhân dân Hà Tĩnh để cùng nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và chủ động phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở.

Đó là kỳ vọng của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra ngày 23/7.

tang.JPG
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng bức tranh Bác Hồ - Bác Tôn cho đại hội, biểu tượng cho tình thần đại đoàn kết toàn dân.

 

Chủ động, sáng tạo và tâm huyết

Hà Tĩnh tự hào là miền đất đã sinh ra những nhà cách mạng kiên trung, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, rạng ngời truyền thống của Đảng, của cách mạng và dân tộc; là quê hương của Đại Thi hào dân tộc Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Một vùng đất gian lao nhưng thấm đậm tình người, sự ngọt ngào của dân ca ví giặm.

Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh luôn quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức. Xuất phát điểm từ một trong những địa phương nghèo trong cả nước, nay Hà Tĩnh đã trở thành một trong những địa phương đi đầu về phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, từng bước nâng cao vị thế của tỉnh, tạo tiền đề để Hà Tĩnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Đóng góp vào những thành tích, kết quả quan trọng của tỉnh luôn có sự đồng hành, nỗ lực, cố gắng của Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ông Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là sự cố môi trường biển, phát huy vị trí, vai trò của mình, phối hợp triển khai nhiều phong trào thi đua và các cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. 
km1.jpg
 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) với nhiều cách làm hay, sáng tạo.
 
Phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia; xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã bê tông hóa 4.360 km đường giao thông thôn, xóm; nâng cấp, xây mới 1040 nhà văn hóa thôn, xóm; thành lập 3.666 tổ hợp tác, 1.245 HTX, 2.445 doanh nghiệp; xây dựng được 230 khu dân cư kiểu mẫu; 2.405 vườn mẫu đạt chuẩn. Từ đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2018 có 158 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 132 xã).
 
Cũng trong 5 năm qua, ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động ủng hộ quỹ gần 140 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nhiều cách, trong đó, làm mới và sửa chữa 5.210 nhà hộ nghèo, trị giá gần 79,84 tỷ đồng.
lds.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu tại Đại hội.

Đánh giá cao những kết quả hoạt động của MTTQ Hà Tĩnh trong thời gian qua và trân trọng nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng, chỉ có đoàn kết, thống nhất và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì lúc đó lòng dân - ý Đảng mới thực sự gặp nhau và Mặt trận góp phần quan trọng vào thành công này.

Khẳng định Mặt trận các cấp phải góp phần tích cực, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, ông Lê Đình Sơn mong muốn Mặt trận cần có những giải pháp cụ thể, thực chất nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị trong hệ thống. Đồng thời yêu cầu cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, kết hợp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và hiệp thương dân chủ để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ Đại hội mới.

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển KT-XH, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.
 
Đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2019 -2024: Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ, đồng thuận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thứ hai, tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, vì người nghèo; thứ ba, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, đại hội đã nhất trí đề ra 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.
 
km4.jpg
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024
 

Chủ động phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở

Ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các cấp, các ngành của tỉnh Hà Tĩnh đã luôn quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ các cuộc vận động, các phong trào thi đua; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Đánh giá cao báo cáo tại đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong triển khai các chương trình hành động trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần thực hiện hiệu quả hơn nữa việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Nội dung tuyên truyền phải đến với người dân, phải thực sự dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời kịp thời nắm bắt và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Từ bài học sâu sắc về sự cố formosa, Mặt trận các cấp cần chủ động phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

ttm.JPG
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Là tỉnh có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Trung ương đánh giá là điểm sáng của cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Mặt trận các cấp tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cải thiện hiệu quả hỗ trợ giảm nghèo, có nhiều hơn nữa những khu dân cư kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu. Đặc biệt cần chú trọng hơn đến công tác khuyến học, khuyến tài, xứng đáng với truyền thống hiếu học, trọng đức, trọng tài của người Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó Mặt trận các cấp cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức của tỉnh để cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề khó, vấn đề mới phát sinh như: hội nhập, phát triển kinh tế nhanh kèm theo với các vấn đề xã hội phức tạp phát sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường; địa bàn có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, thành phần cư dân đa dạng, việc tập hợp đoàn kết, nắm bắt tình hình nhân dân có nhiều bất cập; công tác quản lý xã hội, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, ma tuý, tội phạm, ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả.

Nhấn mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội phải là nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần phải phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, đặc biệt là sự cương trực, thẳng thắn của nhân dân Hà Tĩnh để tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Khẳng định công tác cán bộ đóng vai trò then chốt trong cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ mới phải thật sự chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không ngừng bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp và chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam và các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với Mặt trận các cấp trong tỉnh, các ban công tác mặt trận ở khu dân cư để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với niềm tin tưởng vào quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ luôn đoàn kết, phát huy các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững; người người, nhà nhà yên vui, ấm no, hạnh phúc.

km5.jpgÔng Hà Văn Hùng tái cử Chủ tịch UBMTTQ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã tiến hành công bố danh sách và tổ chức ra mắt ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Hà Văn Hùng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các ông bà: Nguyễn Thị Mai Thủy, Hoàng Anh Đức trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.
 
 

Trà Giang - Hương Diệp

Ý kiến của bạn