Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII được tổ chức từ ngày 11-13/10

KTNT Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức trọng thể từ ngày 11-13/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam.

Chiều 29/9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

 

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam  có Thông báo số 908-TB/TU ngày 21/9/2020 “Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức trọng thể từ ngày 11-13/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam (số 62 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ). Số lượng đại biểu tham dự là 446 đại biểu, bao gồm 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 69.036 đảng viên và 96 đại biểu khách mời.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Báo cáo chính trị do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII là một nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác chuẩn bị văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thể hiện sự kết tinh trí tuệ, dân chủ và thu hút sự quan tâm, đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên toàn tỉnh. 
 
Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị gồm: Những thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020; Dự báo tình hình, thời cơ và thách thức của Quảng Nam trong giai đoạn mới; Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm…
 
Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: Qua thảo luận rất nhiều lần trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã được lấy ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy thống nhất Chủ đề Báo cáo chính trị sau 8 lần dự thảo, điều chỉnh, tiếp thu ý kiến là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.
 
Dự kiến Đại hội lần thứ XXII sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 người (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020: 56 người; đảm bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020); bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 15 đồng chí.
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn