Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX họp phiên trù bị

KTNT Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Chiều nay (20/10), tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên trù bị, với 346/346 đại biểu.
 
Quang cảnh họp phiên trù bị
Quang cảnh họp phiên trù bị

 

Tham dự Đại hội có 346 đại biểu chính thức đại diện cho 54.080 đảng viên toàn Đảng bộ, trong đó có 45 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; 303 đại biểu được bầu từ đại hội của 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 12 người, Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được phân công làm Chủ tịch Đoàn; bầu Đoàn thư ký Đại hội gồm 03 người; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 07 người.
 
Tham dự Đại hội có 346 đại biểu chính thức đại diện cho 54.080 đảng viên toàn Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy  Quảng Ngãi
Tham dự Đại hội có 346 đại biểu chính thức đại diện cho 54.080 đảng viên toàn Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi

 

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình Đại hội chính thức (phiên chính thức làm việc trong 2 ngày, 21 và 22/10/2020); Nội quy, Quy chế Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; Thông báo quyết định thành lập các Tổ đại biểu và địa điểm sinh hoạt của Tổ đại biểu. Đoàn Chủ tịch hướng dẫn một số nội dung phiên Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Chủ đề đại hội “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung”.
 
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Dự kiến Đại hội sẽ bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 51 người. Về nhân sự, Tỉnh ủy khóa XIX giới thiệu danh sách bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 58 người, có số dư 7 người đảm bảo theo quy định. Trong đó, giới thiệu tái cử là 33 người và giới thiệu lần đầu tham gia Tỉnh ủy 25 người.
 
Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.
Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

 

Tại phiên trù bị, ông Nguyễn Cao Phúc, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn