Đại hội VI Liên minh HTX Hà Tĩnh: “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”

KTNT Ngày 18/9, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Giai đoạn 2016 - 2020, KTTT, HTX Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, phát triển, bước đầu đã thay đổi về cơ cấu, chuyển sang hướng phục vụ phát triển kinh tế thành viên theo đúng nguyên tắc hoạt động của HTX.
 
lm9.jpg

Có 37 sản phẩm của HTX tham gia đạt sản phẩm OCOP 3 - 4 sao/tổng 72 sản phẩm OCOP của tỉnh

 
Đến 18/8/2020, Hà Tĩnh có 3 Liên hiệp HTX, 1.353 HTX, 3.357 tổ hợp tác (THT), thu hút 128.500 thành viên, thuộc các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện - thương mại - dịch vụ tổng hợp, môi trường, xây dựng - vận tải, quỹ tín dụng nhân dân.
 
Doanh thu bình quân của HTX ước đạt trên 1,2 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân ước đạt 162 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của lao động 27,4 triệu đồng/người/năm.
 
Từ 2016 đến nay, toàn tỉnh giải thể 300 HTX, thành lập mới 423 HTX, chuyển đổi 388 HTX. Các HTX sau chuyển đổi và HTX thành lập mới sau Luật HTX 2012 đóng góp tích cực trong phát triển các mô hình liên kết.
 
Nhiều HTX xây dựng mô hình quy mô lớn, đầu tư vốn, công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm hàng hóa chất lượng. Hiện có 37 sản phẩm của HTX tham gia đạt sản phẩm OCOP 3 - 4 sao. Nhiều HTX, Quỹ tín dụng nhân dân cùng tập hợp thành Hiệp hội, Hội quán, hoạt động có lợi cho sản xuất kinh doanh.
 
KTTT Hà Tĩnh tạo việc làm thường xuyên cho 81.293 lao động. Số HTX nộp thuế tăng dần theo từng năm, năm 2019 tăng gấp đôi năm 2016.
lm4.jpg
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hà Tĩnh tập trung phát triển KTTT, HTX đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, phù hợp với điều kiện, tiềm năng và lợi thế của địa phương. Sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội. Ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trong đó tập trung lĩnh vực đào tạo, tín dụng, ứng dụng công nghệ cao, xúc tiến thương mại quản trị điều hành.
 
3.jpg

Liên minh HTX Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương cho 8 cá nhân; tặng bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển KTTT..

Đại hội đặt ra các mục tiêu: Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 40 - 50 HTX, đến 2025, số thành viên tăng gấp 1,5 so với năm 2020; tỷ lệ HTX khá giỏi đạt 50% trở lên, HTX yếu kém dưới 15%; xây dựng 30 - 40 mô hình HTX điển hình tiên tiến/năm; doanh thu bình quân của HTX là 1,4 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân người lao động là 40 triệu đồng/năm…
 
Các giải pháp được nhấn mạnh là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; phát huy trách nhiệm của Ban chỉ đạo KTTT, HTX tỉnh và huyện, vai trò của BCH Liên minh HTX tỉnh trong thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; đổi mới tổ chức và hoạt động của BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh HTX tỉnh; tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX phù hợp với từng giai đoạn; giải thể dứt điểm các HTX vi phạm luật, ngừng hoạt động…

lm.jpg
Đại hội Đại biểu Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra 45 đồng chí vào Ban Chấp hành; ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.
 
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn