Đề nghị ngăn chặn hình thức đặt cọc, giữ chỗ trong kinh doanh bất động sản

KTNT Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo về tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn TP.

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của TP.
Tình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP thời gian qua vẫn có sự phát triển dù bị ảnh hưởng suy giảm chung và đã khắc phục được một số hạn chế của thị trường trong những năm qua, bước đầu đã đi vào phát triển theo chiều sâu.
Tuy nhiên, hệ thống các quy định pháp luật còn bất cập, thiếu đồng bộ gây khó khăn trong việc có giải pháp ngăn chặn và đề xuất giải pháp xử lý những vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, có thể hình thành những điểm nóng, phức tạp.
Theo đó, Các đơn vị môi giới bất động sản, phát triển dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh… đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng mặc dù dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư đã đặt cọc, giữ chỗ, hứa mua hứa bán, không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản theo quy định.
12123.jpg
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị UBND TP chỉ đạo ngăn chặn các hoạt động kinh doanh bất động sản trái pháp luật
Về hình thức huy động vốn cho nhà phát triển được quy định cụ thể tại Luật nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ nhằm bảo đảm năng lực của chủ đầu tư trong nhà phát triển nhà ở thương mại, hạn các chủ đầu tư yếu kém, huy động vốn tràn lan và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua nhà. Riêng đối với các trường hợp giao kết hợp đồng dưới các hình thức đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký, ... mà chủ đầu tư không sử dụng vốn để thực hiện xây dựng nhà ở nhưng việc đặt cọc phù hợp với pháp luật về dân sự.
Các chủ đầu tư hiện nay nhận tiền ứng trước, đặt cọc, thỏa thuận giữ chỗ cho khách hàng với số tiền rất lớn, có trường hợp chiếm 80% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, việc xác định mục đích sử dụng tiền đặt cọc của chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, không thuộc quyền thẩm quyền của Sở Xây dựng, khó khăn trong việc xử lý phạm vi đối với chủ đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành tăng cường công tác tuyên truyền, công khai thông tin pháp lý các dự án nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động kinh doanh bất động sản trái pháp luật như: một căn hộ bán cho nhiều người; huy động vốn của khách hàng qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ…

Tấn Thành

Ý kiến của bạn