Đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho condotel theo mục đích và thời hạn sử dụng đất

KTNT Bộ Tài nguyên Môi trường vừa có dự thảo tờ trình đề suất, bổ sung sửa đổi một số điều của nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai liên quan đến phân khúc condotel.

Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ (condotel) - khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch và công trình khác trên đất thương mại - dịch vụ gặp nhiều khó khăn tại các địa phương do cách hiểu quy định của pháp luật cũng như cách triển khai thực hiện gây ách tắc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư cũng như của người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu.
 
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do địa phương chưa triển khai thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận hoặc có địa phương đã triển khai thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các công trình, tuy nhiên không phù hợp với quy định của pháp, dẫn đến ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư cũng như của người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu.
anh-11111111111.jpg
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án condotel đang được tháo gỡ

 Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã bổ sung Điều 32a quy định về chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ - khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch và công trình khác (công trình phục vụ mục đích lưu trú, du lịch) trên đất thương mại, dịch vụ để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho condotel.

 
Theo đó, chủ sở hữu công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ - khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch và công trình khác (công trình phục vụ mục đích lưu trú, du lịch) được chứng nhận quyền sở hữu phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản.
 
Ngoài ra, Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật. chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ - khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch trên đất thương mại, dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định này.
 

Tấn Thành

Ý kiến của bạn