Đoàn công tác của Quân ủy Trung Ương làm việc tại Quân đoàn 4

KTNT Đoàn công tác Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của Quân ủy Trung ương do Trung tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đến kiểm tra nắm tình hình tại Quân Đoàn 4.

Trong hai ngày 19 và 20-8, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương do Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, nắm tình hình kết quả thực hiện QCDCCS tại Quân đoàn 4.

1.png
Trung tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Quân đoàn 4

 

Trước khi làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực tế tại Lữ đoàn 550, Trung đoàn Bộ binh 2 và Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4. Đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của trên; hệ thống sổ sách, văn bản, quá trình ban hành và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc của các cấp trong quân đoàn.

2-2.png
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Quân ủy Trung Ương làm việc tại Sư đoàn 9

 

3.png
Đoàn kiểm tra của Quân ủy Trung Ương làm việc với Lữ đoàn 550

 

4.png
  Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Phó trưởng đoàn kiểm tra chủ trì làm việc với Trung đoàn 2, Sư đoàn 9

 

Các thành viên trong đoàn công tác cũng dành thời gian đối thoại trực tiếp với 200 quân nhân của đơn vị cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Trao đổi về các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách, chế độ nề nếp sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần của bộ đội; nhiệm vụ và hoạt động của hội đồng quân nhân...

5.png
   Đoàn công tác gặp gỡ đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9

 

Kết luận kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tướng Trần Quang Phương ghi nhận và biểu dương Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 và cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã giữ vững mối đoàn kết nội bộ; tình hình chính trị, tư tưởng trong quân đoàn luôn ổn định; cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng lập trường kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm gắn bó với đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đơn vị, hăng hái thi đua thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đảng ủy Quân đoàn 4 và Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của quân đoàn và các cấp ban hành đầy đủ văn bản phục vụ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy chế làm việc; tổ chức 4 lớp tập huấn cho 330 lượt cán bộ là bí thư, cấp ủy viên, cán bộ chính trị các cấp về nội dung, phương pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sinh hoạt đối thoại…

6.png
Thành viên đoàn kiểm tra (bên trái) gặp gỡ đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 550

 

Năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn đã sinh hoạt, đối thoại dân chủ 19 lần với gần 4000 cán bộ, chiến sĩ; các cơ quan, đơn vị tổ chức 233 lần đối thoại với 21.330 lượt cán bộ, chiến sĩ; Cục Chính trị tổ chức 6 đợt khảo sát tư tưởng bằng phiếu kín đối với gần 2000 cán bộ, chiến sĩ. Các ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, quần chúng luôn được tập thể ghi nhận, được cấp ủy, chỉ huy phúc đáp kịp thời. Qua đó dân chủ được mở rộng, sức mạnh của tập thể được phát huy, góp phần xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu cao.

 Đoàn công tác cũng chỉ ra những điểm mạnh, yếu của đơn vị và kiến nghị một số nội dung Đảng ủy Quân đoàn 4 cần chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Trường Sơn - Lê Cầu

Ý kiến của bạn