Giai đoạn 2016-2021, Đắk Nông có hơn 117.200 lượt hộ được vay vốn ưu đãi

KTNT Trong giai đoạn 2016 - 2021, doanh số cho vay tại NHCSXH tỉnh Đắk Nông là hơn 3.700 tỷ đồng, với 117.202 lượt hộ gia đình được vay vốn ưu đãi.

Trong đó, 27.106 lượt hộ nghèo; 12.630 lượt hộ cận nghèo; 11.258 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Nguồn vốn cho vay được giải ngân kịp thời đến các hộ gia đình, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhờ nguồn vốn này, người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh có 11.230 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 6.200 lao động. 3.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Hơn 60.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng.

Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi.
Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi.

 

Bên cạnh đó, nguồn vốn đã giúp 1.150 hộ xây dựng nhà ở, góp phần giúp gần 30.000 lượt hộ cư trú tại các xã vùng khó khăn tiếp cận vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có nhiều hộ thoát nghèo vươn lên khá - giàu, ngoài sự nỗ lực của từng gia đình, các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất. Trong đó, có nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. Bà con nông dân yên tâm khi vay vốn từ NHCSXH vì lãi suất ưu đãi, thời gian trả nợ gốc và lãi khá dài, từ đó, tạo tâm lý khá thoải mái để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thoát nghèo bền vững.

 

 

Đông Quân

Ý kiến của bạn