Đắk Nông: Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động các HTX nông nghiệp

KTNT Từ 14-16/10, tại thị xã Gia Nghĩa, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của HTX nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Theo đó, các giám đốc, phó giám đốc và ban quản trị của hơn 50 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được trang bị kiến thức về xây dựng chiến lược và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong HTX nông nghiệp; tiếp cận phương thức tổ chức dịch vụ đầu vào, đầu ra; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phân tích thông tin thị trường để cung cấp dịch vụ trong HTX nông nghiệp...

 

Lớp bồi dưỡng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đội ngũ quản lý các HTX.Lớp bồi dưỡng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho đội ngũ quản lý các HTX.

 

Qua lớp bồi dưỡng này, giúp lãnh đạo các HTX nông nghiệp hiểu được các nguyên lý để cải thiện hoạt động nhằm thâm nhập thị trường; biết vận dụng những kỹ năng mềm trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, lãnh đạo HTX. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng này cũng là dịp để các lãnh đạo các HTX học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong quá trình thiết lập chuỗi giá trị sản phẩm.

 

 

Trần Luật

Ý kiến của bạn