Hà Nam được phân bổ thêm vắc xin phòng Covid-19

KTNT Bộ Y tế đã có Quyết định số 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/2021về việc phân bổ 746.460 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162b2 (Comirnaty) được cung ứng trong tháng 7 năm 2021 đợt 8.

Tại quyết định này, tỉnh Hà Nam được tiếp nhận 5.850 liều vắc xin phòng Covid-19. Số liều vắc xin này được Bộ Y tế phân bổ làm 4 lần; lần 1, 2, 3, mỗi lần tỉnh sẽ tiếp nhận 1.170 liều, riêng lần 4 là 2.340 liều.
 
Theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, với số liều được phân bổ theo kế hoạch, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355 và 3338/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. Trong trường hợp số lượng vắc xin hạn chế thì ưu tiên sử dụng để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vắc xin AstraZeneca từ 8 - 12 tuần, nếu người được tiêm chủng đồng ý và tiêm mũi thứ nhất cho những người chưa được tiêm chủng.
Hà Nam được phân bổ thêm vắc xin phòng Covid-19
 
 
Các đơn vị được phân bổ cần phối hợp chặt chẽ với Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực để lập kế hoạch tiếp nhận vắc xin và triển khai tiêm chủng kịp thời, đảm bảo sử dụng hết số vắc xin được nhận.
 
Để triển khai hiệu quả, an toàn Chiến dịch tiêm chủng, Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tổ chức tập huấn sử dụng vắc xin Covid-19 BNT162b2 của Pfizer (Comirnaty) cho các đơn vị trước khi triển khai tiêm chủng.
 
Trước đó, tỉnh Hà Nam đã kết thúc Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 cho 5.317 người và đợt 2 năm 2021 cho 9.177 người, nâng tổng số người trên địa bàn tỉnh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 lên 14.494 người. Quá trình tiêm diễn ra thuận lợi, an toàn, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn