Hà Nam huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

KTNT Chỉ thị 40/CT đã thực sự đi sâu vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách

 
UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ‘’Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội’’.
 
Ông Bùi Quang Vinh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
 
Bà Thân Thị Hương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam, cho biết, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực. Chỉ thị của Đảng đã đi sâu vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách.
 
UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
 
Từ năm 2014 đến 30/6/2019, nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 116/116 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đã giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho gần 120.360 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, giúp trên 25.800 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho gần 6.900 lao động; trên 18.700 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; sửa chữa, nâng cấp gần 104 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây mới 509 căn nhà cho hộ nghèo, 58 hộ gia đình người có công…
 
Đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn đạt gần 1.860 tỷ đồng, tăng 550 tỷ đồng so với năm 2014; tổng dư nợ đạt 1.852 tỷ đồng với 51.850 hộ còn dư nợ, tăng 559 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên Hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên là 1.848 tỷ đồng, chiếm 99,79% tổng dư nợ.
Ông Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Giấy khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40.

 

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Hà Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc. Cụ thể: Nguồn lực để thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của các đối tượng; thời hạn cho vay tối đa của chương trình còn thấp...
 
Hà Nam sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế; tiếp tục bố trí nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.
 
Thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giảm dần sự trông chờ, lệ thuộc vào trợ cấp của nhà nước… chuyển dần hướng sang thực hiện vay tín dụng ưu đãi…    
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Quang Vinh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và ông Trương Quốc Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam biểu dương, đánh giá cao những kết quả Ngân hàng chính sách Hà Nam đạt được sau 5 triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT của Ban Bí thư TW Đảng. Đồng thời khẳng định, Chỉ thị 40/CT đã thực sự đi sâu vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách; là chính sách nhân văn, khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến các hộ nghèo, công tác an sinh xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân, sự gắn kết toàn đảng, toàn dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Hà Nam phát triển.
 
Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai quyết liệt tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 40-CT/TW; ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Hà Nam.
Ông Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao Giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40.
UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền khắc phục những tồn tại, khó khăn, sâu sát trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội; đồng thời tập trung nguồn vốn chính sách bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
 
Bên cạnh đó sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội; biểu dương các mô hình vay vốn hiệu quả, các mô hình kinh doanh điển hình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của hộ nghèo và đối tượng chính sách…
 
Nhân dịp này 11 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đã được UBND tỉnh Hà Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam khen thưởng.

Hà Nam

Ý kiến của bạn