Hà Nội: Đẩy mạnh sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc trong thực phẩm

KTNT Đến năm 2020, TP. Hà Nội phấn đấu 100% chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

1.png

 Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm sản thuỷ sản thực phẩm thành phố Hà Nội tại địa chỉ hn.check.net.vn.

 

Thực hiện Kế hoạch 02/KH-UBND ngày 3/1/2018 của UBND TP. Hà Nội về chương trình truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản bằng tem điện tử thông minh QR code để người tiêu dùng có thể kiểm soát được nguồn gốc thực phẩm mình sử dụng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển (IDE) xây dựng phần mềm sáng chế “Quy trình xác thực chống hàng giả”, xây dựng hoàn thiện “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm sản thuỷ sản thực phẩm thành phố Hà Nội” tại địa chỉ check.gov.vn.

Hiện, Hà Nội đã thiết lập và hoàn thiện các tài khoản quản lý (Module) cho “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm sản thuỷ sản thực phẩm thành phố Hà Nội” và các cấp chức năng cho các cấp quản trị theo các ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Y tế, 30 quận, huyện, thị xã, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Đến nay, TP. Hà Nội đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 2.077 doanh nghiệp, cơ sở là các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói nông sản trên địa bàn thành phố.

Các tài khoản này được hoàn thiện thủ tục, kích hoạt và bàn giao cho doanh nghiệp sử dụng. Đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 236 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia hn.check.net.vn với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 4.000 mã sản phẩm.

Gần 800 cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp biển nhận diện trái cây an toàn, cấp mã định danh cho trên 2.500 sản phẩm, cấp phát trên 5.000.000 tem truy xuất dán trên các sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố.

 

untitled.png

 Hà Nội đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 236 doanh nghiệp với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 4.000 mã sản phẩm. 

 

Trong đó, có 117/236 cơ sở với hơn 600 mẫu sản phẩm có nguồn gốc của 30 tỉnh, thành phố tham gia hệ truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội.

Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, năm 2019, thành phố sẽ mở rộng ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR thực hiện truy xuất nguồn gốc ở các sản phẩm nông sản thực phẩm khác, tập trung tại các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, trang trại, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở sơ chế, chế biến quy mô lớn, các chuỗi sản xuất, cửa hàng chuyên doanh, siêu thị, chợ đầu mối.

Hỗ trợ doanh nghiệp, Ban quản lý chợ bố trí các khu vực, thiết bị tương tác, hỗ trợ người tiêu dùng thực hành truy xuất nguồn gốc trực tuyến các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn.

Đến năm 2020, phấn đấu 100% chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn TP ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng. Tăng tỷ lệ truy xuất nguồn gốc ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ, chợ bán lẻ đạt từ 30% - 50%.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn