Hải Phòng: 6 lãnh đạo sở, ngành đạt xuất sắc về kết quả cải cách hành chính

KTNT Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định công nhận 6 lãnh đạo sở, ngành thành phố này đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Theo đó, lãnh đạo các sở, ngành đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tư Pháp, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ.

Ngoài lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo 5 quận, huyện, đứng đầu là Chủ tịch UBND quận Lê Chân cũng đạt thành tích này. Các cơ quan hành chính có người đứng đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng đạt số điểm gần như tối đa trong thang điểm 100 về các chỉ số CCHC. Tiêu biểu chỉ số CCHC của Thanh tra thành phố đạt 93 điểm, quận Lê chân đạt 90,54 điểm.

Hải Phòng hướng tới giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, hiệu quả...
Hải Phòng hướng tới giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, hiệu quả...

 

Mức độ hài lòng trung bình của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố là 90,15%, trong đó khối sở, ban, ngành là 91,32%; khối quận huyện là 89,95%. Các chỉ số CCHC năm 2020 ở các đơn vị được đánh giá đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên mức chênh lệch giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị xếp cuối còn cao, đến gần 20 điểm.

Theo Sở Nội vụ TP. Hải Phòng, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định thành phố này, kết quả đánh giá các chỉ số CCHC năm 2020 đạt sự chính xác, khách quan cao nhờ thông qua việc khắc phục hạn chế trong quá trình chấm điểm năm 2019; nâng cấp phần mềm khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân; điều tra viên đến Bộ phận 1 cửa điều tra, phỏng vấn người nhận kết quả thủ tục hành chính... Đặc biệt, số lượng mẫu điều tra năm 2020 gấp 2,5 lần so với năm 2019.

Sở Nội vụ TP. Hải Phòng cho rằng, các chỉ số CCHC năm 2020 của các đơn vị đều tăng do người đứng đầu các cơ quan; các đơn vị trên địa bàn TP. Hải Phòng ngày càng quan tâm đến công tác CCHC, đặc biệt là khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong chỉ số CCHC năm 2019 và qua kiểm tra CCHC.

Bên cạnh kết quả đạt được của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố về CCHC, sở Nội vụ TP. Hải Phòng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về công tác đánh giá, xác định chỉ số CCHC, thực hiện CCHC ở các cơ quan, đơn vị...

Trên cơ sở Chỉ số CCHC năm 2020 được báo cáo, tổng kết, UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành quyết định công bố. Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị có các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả CCHC cũng như chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. Trong đó nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả hướng dẫn của Chính phủ, thành phố về CCHC; đặc biệt quan tâm tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân, tổ chức về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, tăng cường giao dịch thủ tục hành chính Nhà nước trực tuyến; cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng, nâng cao đội ngũ cán bộ công chức; cắt giảm thủ tục hành chính; trong năm 2021, các đơn vị cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị...

Được biết, UBND TP. Hải Phòng cũng vừa tổng kết kết quả thực hiện CCHC Nhà nước quý I.

 

 

 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn