Hải Phòng cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19

KTNT Ngày 21/2, UBND TP. Hải Phòng có văn bản đồng ý cho học sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học hết tháng 2 để phòng ngừa dịch Covid-19.

Theo đó, tại Văn bản số 1140/UBND-VX, UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố nghỉ học từ ngày 24-29/2/2020. Học sinh đi học lại vào ngày 2/3/2020.

Văn bản của UBND TP. Hải Phòng về việc chưa học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.
Văn bản của UBND TP. Hải Phòng về việc cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp với Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học, xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian học bù, tiếp tục trang bị khẩu trang vải và hướng dẫn vệ sinh trường học theo quy định.

 

 

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn