Hải Phòng: Hoãn tổ chức đại hội đảng bộ để phòng, chống dịch Covid-19

KTNT Ngày 27/3, UBND TP. Hải Phòng cho biết, để phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm.

Hải Phòng sẽ hoãn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp để phòng, chống dịch Covid-19.
Hải Phòng sẽ hoãn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp để phòng, chống dịch Covid-19.

Do tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao trong cả nước; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công điện số 06/ĐM ngày 26/3/2020, Thường trực Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất.

Đồng thời, Thường trực Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lấy nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung.

Phạm Nguyên

Ý kiến của bạn