Hạn mức trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được tăng lên 125 triệu đồng

KTNT Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2021, thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017.

bh.jpg
Hạn mức trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được tăng lên 125 triệu đồng. Ảnh: internet

 

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa sẽ là 125 triệu đồng. Hạn mức trả tiền bảo hiểm mới thay thế cho hạn mức 75 triệu đồng được áp dụng từ ngày 5/8/2017 tới nay.

Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày 12/12/2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định 21/2017/QĐ-TTg.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm được điều chỉnh lên 125 triệu đồng thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Namvà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ người gửi tiền ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, dù hạn mức trả tiền bảo hiểm được điều chỉnh tăng, song phí bảo hiểm tiền gửi vẫn được giữ nguyên để tránh gây áp lực lên các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Hạn mức này sẽ bảo vệ toàn bộ đối với tiền gửi của khoảng 90,94% người gửi tiền, bước đầu đáp ứng thông lệ quốc tế.

 

P.V

Ý kiến của bạn