Hoàn chỉnh quy hoạch phân khu 1/5000 tại Khu đô thị Tây Bắc

KTNT Vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 tại khu đô thị Tây Bắc. Trong đó, khu công nghiệp Tân Phú Trung hiện hữu là khu công nghiệp duy nhất được bố trí tại khu đô thị này.

Cụ thể, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch. Trong đó, cần xác định tính chất và mục tiêu chính của khu đô thị Tây Bắc để định hướng phát triển quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian, phân khu chức năng, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp; đồng thời cần có công trình điểm nhấn, biểu tượng đặc trưng riêng cho khu này.

Khu công nghiệp Tân Phú Trung hiện hữu là khu công nghiệp duy nhất được bố trí tại Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh.
Khu công nghiệp Tân Phú Trung hiện hữu là khu công nghiệp duy nhất được bố trí tại Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Mặt khác, hệ thống giao thông phải được kết nối đồng bộ với giao thông xung quanh, lưu ý vị trí các nút giao thông trên các trục chính (Quốc lộ 22, đường Tam Tân, đường dọc kênh Thầy Cai...), tránh giao cắt quá nhiều đường giao thông trên các trục chính này. Đồng thời, tổ chức đường giao thông thẳng tuyến, thông suốt, tránh dích dắc, có giải pháp quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian, vừa để bảo vệ các tuyến kênh, rạch, hệ thống thoát nước, vừa tạo mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, khu công nghiệp Tân Phú Trung hiện hữu là khu công nghiệp duy nhất được bố trí tại Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh với chức năng là khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghiệp cao, dịch vụ công nghệ cao...

Ngoài ra, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu chuyển đổi công nghệ mới cho khu liên hợp chất thải rắn Phước Hiệp, huyện Củ Chi (tiếp giáp Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh - giai đoạn 1), đảm bảo hiện đại, nhằm giảm quy mô diện tích sử dụng đất và tránh gây ô nhiễm môi trường.

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn