Hơn 300 nghìn gia đình có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ về nhà ở

KTNT Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2. Theo đó, hơn 300 nghìn hộ gia đình sẽ được hỗ trợ về nhà ở với kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách Trung ương khoảng 840 tỷ đồng ( ngoài 7.300 tỷ đồng đã được bố trí).

Theo đó, đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách Trung ương trong năm 2017. Còn các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Hơn 300 nghìn hộ gia đình có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2

Đối với các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự có khó khăn về nhà ở thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để thực hiện hỗ trợ. Phải báo cáo kết quả hỗ trợ về Bộ Xây dựng. Ngoài ra, đối với những người có công thuộc diện hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017, các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể để thực hiện hỗ trợ theo quy định. Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách Trung ương đã duyệt cấp cho địa phương thì cho phép tiếp tục thực hiện. Các trường hợp khác thì địa phương cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương hoặc huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện việc hỗ trợ.

Việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công cũng được Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (100%) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2. Căn cứ Đề án và kế hoạch hỗ trợ đã được phê duyệt của các địa phương, đề xuất ứng vốn nhằm hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong hai năm (2017-2018).

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào quy định về thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng để chủ động xác định đối tượng ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương./.

Lại Hùng

KTNT

Ý kiến của bạn