Khai trương Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam

KTNT Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam được XD với mục tiêu góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy nền KT-XH phát triển bền vững.

Sáng 01/10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam IOC (Intelligent Operations Center). Đây là sự kiện quan trọng đánh đấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam.
 
Khai trương Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam
Khai trương Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam

 

Xây dựng IOC là một trong những chủ trương nhằm phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ một cách toàn diện các vấn đề kinh tế - xã hội, những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp quan tâm, đồng thời, thúc đẩy việc tạo ra một môi trường kinh doanh, môi trường cạnh tranh và năng lực cạnh tranh quốc gia.
 
Thông qua IOC, lãnh đạo các cấp chính quyền có thể nhanh chóng theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, điều hành trực tiếp các hoạt động theo từng lĩnh vực trên địa bàn; hướng đến xây dựng chính quyền số hiệu quả, minh bạch, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, thúc đầy phát triển KT - XH, nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương.
 
Trên cơ sở các nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương xây dựng Trung tâm điều hành thông minh theo giải pháp công nghệ của VNPT và giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam.
 
Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam được xây dựng với mục tiêu góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam được xây dựng với mục tiêu góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

 

Hệ thống điều hành có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công nghệ được áp dụng trong hệ thống sẽ cho phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ công tác ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, điều hành của các cấp chính quyền.
 
Hệ thống gồm 10 hợp phần, giai đoạn 1 triển khai tích hợp 08 hợp phần, giai đoạn 2 triển khai 02 hợp phần và nâng cấp bổ sung phạm vi dữ liệu kết nối của các hợp phần trong giai đoạn 1. 8 hợp phần đang triển khai bao gồm: Hợp phần giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Hợp phần giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; Hợp phần giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế; Hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Hợp phần phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân; Hợp phần giám sát an toàn thông tin trên môi trường mạng; Hợp phần giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; Hợp phần giám sát hoạt động của các tàu cá; Hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực du lịch và tài nguyên môi trường sẽ được triển khai trong giai đoạn 2.
 
Cùng với các hợp phần đã được triển khai, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với VNPT Quảng Nam xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn hóa và đơn giản hóa các chế độ báo cáo, số hóa các biểu mẫu báo cáo; giảm thời gian thực hiện báo cáo qua các tính năng tự động tổng hợp dữ liệu theo các cấp thực hiện, tổng hợp dữ liệu theo thời gian, cho phép tự động tính toán dữ liệu theo các công thức được xây dựng trên biểu mẫu báo cáo. Hệ thống này sẽ được tích hợp vào IOC.
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng  của IOC là tiếp nhận phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị của người dân. Hệ thống này được xây dựng ứng dụng trên ứng dụng Quảng Nam trực tuyến, thực hiện trên điện thoại thông minh, đăng tải trên các kho ứng dụng Google Play, Apple Store để người dân tải về cài đặt.
 
Thông qua ứng dụng  này, người dân có thể phản ánh các thông tin, ý kiến về cho chính quyền một cách nhanh chóng, tiện lợi, các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời các ý kiến của người dân trong thời gian sớm nhất. Hiện nay đang triển khai thí điểm tại TP. Tam Kỳ và TP. Hội An trên lĩnh vực: trật tự đô thị, môi trường và vệ sinh, an toàn thực phẩm.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn