Lâm Đồng: Dừng giải quyết hồ sơ phân lô tách thửa trên địa bàn tỉnh

KTNT UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định số 3627/UBND-ĐC về việc tạm dừng giải quyết các hồ sơ xin tách thửa trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND TP. Bảo Lộc, thời gian vừa qua, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có biến động đường giao thông do Văn phòng đăng ký đất đai và Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng thực hiện.
Theo quy trình, đầu tiên hộ gia đình, cá nhân làm đơn tặng cho đất để mở đường, sau khi UBND xã, phường xác nhận thì hộ dân tiến hành san ủi đường, một số trường hợp xây dựng đường nhựa hoặc bê tông xi măng; chi nhánh văn phòng đăng ký thành phố đo đạc thực địa, chỉnh lý biến động có đường giao thông, sau đó trình hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thẩm định và văn phòng trình Sở TN&MT tỉnh ký giấu chứng nhận.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp sau khi được Sở TN&MT cho tách thửa, người sử dụng đất là hộ gia định cá nhân thông qua các trang mạng xã hội để đăng tin quảng cáo, treo biển quảng cáo dưới danh nghĩa các dự án bất động sản, nhưng thực tế không phải là dự án được cấp phép.
Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định số 3627/UBND-ĐC ngày 2/6/2021 về việc tạm dừng giải quyết các hồ sơ xin tách thửa trên địa bàn tỉnh.
1phanlo.jpg
Nhiều khu đất xin hiến đất mở đường, tự lập dự án để thu hút người mua
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa đất trên địa bàn tỉnh đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ tách thửa do tặng, cho trong gia đình).
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cũng có công văn số 1461/STNMT-VP chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai rà soát toàn bộ hồ sơ tách thửa đã tiếp nhận và đang tồn động do vướng mắc về yêu cầu hình thành đường giao thông. Kiểm tra hồ sơ, phân loại cụ thể; các hồ sơ đủ điều kiện thì trình ký phát hành; các hồ sơ chưa đủ điều kiện chuyển trả và có văn bản hướng dẫn thực hiện theo quy định theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ tách thửa phát sinh cho đến khi có quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
Được biết, trên địa bàn TP.Bảo Lôc hiện nay có rất nhiều dự án được quảng cáo rầm rộ như:: Khu dân cư Nguyễn Đình Chiểu, Pine Valley Bảo Lộc; ĐamB`ri Hill Village 1, Bảo Lộc; ĐamB`ri Hill Village 2, Bảo Lộc; Ecovill; Jade Garden Hill Bảo Lộc … Qua rà soát hồ sơ các khu vực quảng cáo trên là do hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục tách thửa sau đó chuyển quyền sử dụng đất với hộ gia đình cá nhân khác có nhu cầu nhưng được các đối tượng môi giới bất động sản quảng cáo bằng cách đặt tên quảng cáo là “dự án” để câu kéo giới đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, trên thực tế các khu đất nêu tên trên chưa được cơ quan nhà nước nào cấp phép.

Tấn Thành

Ý kiến của bạn