Lương Sơn được coi là “vùng xanh”, sau hơn 40 ngày giãn cách

KTNT Sau hơn 40 ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Lương Sơn (Hòa Bình)cơ bản kiểm soát được tình hình, không có trường hợp nhiễm vi rút SAR-CoV-2 mới, do vậy, huyện được coi là “vùng xanh”, “vùng an toàn không có dịch Covid-19”.

Để đạt được những kết quả nói trên có sự đóng góp rất lớn của các cấp, các ngành, các tổ chức tự quản tại khu dân cư, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm cao của mọi người dân, trong đó có 858 người là thành viên làm việc tại 77 chốt “vùng xanh”, “vùng an toàn, không có dịch Covid-19” trên địa bàn huyện.

Nhằm tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới phù hợp với tình hình diễn biến mới của dịch, huyện Lương Sơn tạm thời dừng hoạt động của các chốt kiểm soát “vùng xanh” trên địa bàn các thôn, xóm, tiểu khu thuộc các xã, thị trấn không có vị trí, địa bàn giáp ranh với các huyện thuộc thành phố Hà Nội. Các lực lượng tự quản tại các chốt kiểm soát “vùng xanh” tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của các Tổ tự quản, Tổ Covid cộng đồng.

Sau hơn 40 ngày thực hiện giãn cách xã hội, huyện Lương Sơn được coi là “vùng xanh”, “vùng an toàn không có dịch Covid-19”.

 

Huyện Lương Sơn giao Chủ tịch UBND 07 xã gồm: Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao và Thanh Sơn có địa bàn, vị trí nằm giáp ranh với các địa phương thuộc thành phố Hà Nội xem xét, hướng dẫn 33 thôn, xóm, khu dân cư thiết lập, tiếp tục duy trì các “vùng xanh”, đặc biệt là các thôn, xóm có dân cư sống xen canh, xen cư với các địa bàn thuộc thành phố Hà Nội.

Việc lập các “vùng xanh” dựa trên nguyên tắc tự quản, tự nguyện, đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho địa bàn dân cư; có nội quy của “vùng xanh” được UBND cấp xã đồng ý; tuyệt đối không trở thành rào cản, ngăn cấm những hoạt động, nhu cầu thiết yếu của người dân trong khu dân cư.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện.

Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham gia Tổ Covid cộng đồng, Tổ tự quản trên địa bàn dân cư trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi xã, thị trấn là một pháo đài” trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Lương Sơn yêu cầu Công an huyện, Công an cấp xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng yếu, giáp ranh, địa bàn có nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các phòng, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài huyện tiếp tục quan tâm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ hoạt động của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, trong đó có các Tổ tự quản, Tổ Covid cộng đồng, các lực lượng tham gia bảo vệ “vùng xanh” an toàn.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn