Na Hang: Du lịch sẽ thành ngành kinh tế mũi nhọn

KTNT Đó là khẳng định của ông Hoàng Anh Cương, Chủ tịch UBND huyện Na Hang (Tuyên Quang) khi trao đổi với phóng viên nhân dịp đầu năm mới - 2019.

1.jpg

Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình.

 

Ông có thể  cho biết ngắn gọn về kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện Na Hang trong năm 2018?

Năm 2018, huyện hoàn thành 18/18 chỉ tiêu đề ra, trong đó, có một số chỉ tiêu vượt như: sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản, diện tích trồng rừng, thu hút lượng khách du lịch.

Ngoài 18 chỉ tiêu, Na Hang tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thứ nhất, đẩy mạnh, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào một số sản phẩm có thế mạnh như: cá, cây chè, đậu tương, rau trái vụ. Thứ hai, phát huy sinh thái cảnh quan, thiên nhiên độc đáo, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ. Năm 2018, một số công ty lữ hành lớn trong nước đã kết nối thành tour tuyến du lịch. Ví dụ như tuyến Tuyên Quang - Na Hang - Lâm Bình; Tuyên Quang - Na Hang - Bắc Mê (Hà Giang) - Bảo Lâm - Bảo Lạc (Cao Bằng); Tuyên Quang - Na Hang - Ba Bể (Bắc Kạn).

Thứ 3, tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang sớm đạt đô thị loại 4 và trở thành thị xã trong tương lai.

Xin ông nói rõ hơn về tiềm năng du lịch, định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới?

Na Hang có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với bản sắc văn hóa và ẩm thực. Thời gian qua, huyện đã mời các công ty lữ hành, một số nhà khoa học về nông nghiệp, chuyên gia về du lịch sinh thái tổ chức tọa đàm: “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch”. Nhiều ý kiến hay đã được đưa ra trao đổi.

Ở Na Hang, du lịch và nông nghiệp luôn gắn kết với nhau, đây là hai lĩnh vực đi đầu, do vậy, huyện cố gắng phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào ngành du lịch của tỉnh.

Một số điểm nhấn như: hồ sinh thái Na Hang, khu du lịch cộng đồng Khau Tràng (Hồng Thái), khu du lịch Nà Khá (Năng Khả)… Đặc biệt, vừa qua, Na Hang nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, đây là điểm nhấn vô cùng quan trọng để phát triển du lịch.

Cùng với đó, huyện xác định phải làm nông nghiệp để phát triển du lịch. Sau khi tổ chức tọa đàm, Na Hang đề ra một số nhiệm vụ để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch, những sản phẩm mà huyện có lợi thế như: cá lăng, cá chiên, cá bỗng, cá trắm, cá chép, rau cải, su su. Từ đó, vừa phục vụ cho nông nghiệp, vừa phục vụ du lịch, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung phát triển du lịch. Các giải pháp đề ra là, cải thiện cơ sở hạ tầng, làm sao để có nhà hàng, khách sạn, thuyền đưa khách đi lòng hồ đạt tiêu chuẩn? Làm sao phát triển du lịch trên cơ sở quảng bá văn hóa các dân tộc nhưng vẫn giữ gìn được sinh thái cảnh quan?

Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch đáp ứng nhu cầu, am hiểu phong tục, tập quán, các di tích lịch sử của địa phương để tuyên truyền, giới thiệu, làm sao tạo ra ấn tượng tốt đối với du khách, từ đó tạo cho khách luôn muốn quay lại du lịch Na Hang.

Cuối cùng là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phát triển du lịch.

Na Hang chuẩn bị lên thị xã như thế nào, thưa ông?

Na Hang đang rà soát các tiêu chí theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Quốc hội để có đánh giá tổng quát các tiêu chí đã đạt, tiêu chí chưa đạt. Từ đó, đề ra giải pháp để giữ vững các tiêu đã đạt, hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt, phấn đấu năm 2020 thị trấn Na Hang đạt đô thị loại 4. Khi nào đủ điều kiện theo đúng quy định, huyện sẽ trình các cơ quan chức năng lên thị xã.

Xin ông cho biết nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu năm 2019 của Na Hang?

Năm 2019, Na Hang tiếp tục bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra 18 chỉ tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện. Coi năm 2019 là năm nước rút, về đích thực hiện Nghị quyết.

Huyện sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông! Chúc chính quyền và nhân dân Na Hang hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

 

Năm 2017, thu nhập đầu người huyện Na Hang đạt gần 20 triệu đồng/người; phấn đấu năm 2020 đạt 26 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn trên 38%; năm 2019, phấn đấu giảm 3- 4 %.

Na Hang có 2 xã Côn Lôn và Năng Khả đã đạt chuẩn NTM; phấn đấu năm 2020 có thêm 2 xã là Hồng Thái và Thanh Tương đạt chuẩn NTM.

 

Hoàng Văn (thực hiện)

Ý kiến của bạn