Nên bỏ QĐ tách thửa từng loại đất để ngăn “biến tướng” phân lô bán nền

KTNT Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản đề xuất bãi bỏ quy định cho phép tách thửa đối với từng loại đất nhằm ngăn chặn việc thực hiện phân lô bán nền tràn lan, trái pháp luật.

1.jpg
Nhằm ngăn chặn việc thực hiện phân lô bán nền tràn lan, trái pháp luật, HoREA có văn bản kiến nghị bãi bỏ quy định cho phép tách thửa đối với từng loại đất.

 

HoREA vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét bãi bỏ quy định cho phép tách thửa đối với từng loại đất, không để bị lợi dụng nhằm thực hiện việc phân lô, bán nền tràn lan, trái pháp luật.

Năm 2019, một số địa phương cho phép tách thửa đất nông nghiệp, mặc dù Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013 đều không quy định về tách thửa đất nông nghiệp hoặc tách thửa các loại đất khác không phải là đất ở. Trong khi đó, Luật Đất đai 2013 chỉ quy định tách thửa đất ở tại nông thôn và tách thửa đất ở tại đô thị.

Cụ thể, khoản 2, Điều 143 Luật Đất đai 2013 về tách thửa “đất ở tại nông thôn” quy định: “Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương”.

Khoản 4, Điều 144 về tách thửa “đất ở tại đô thị” quy định: “UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở”.

Tại khoản 31, Điều 2, Nghị định 01 đã bổ sung điều khoản từ Nghị định 43 lại quy định: UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Quy định này đã cho phép tách thửa đối với từng loại đất, có thể hiểu là cho phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp…, từ đó có thể dẫn đến tình trạng các đầu nậu, doanh nghiệp lợi dụng tách thửa tràn lan và biến tướng thành đất ở, làm phá vỡ quy hoạch phát triển đô thị.

Vì vậy, HoREA đề nghị Chính phủ xem xét, bãi bỏ quy định tại khoản 31, Điều 2 Nghị định 01 của Chính phủ về việc “Bổ sung Điều 43d” vào Nghị định 43 cho phép tách thửa đối với từng loại đất, trong đó, có đất nông nghiệp, vì không phù hợp với Luật Đất đai và có thể dẫn đến hệ quả làm gia tăng tình trạng phân lô, tách thửa tràn lan, khó kiểm soát.

 

 

Tấn Thành

Ý kiến của bạn