Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

KTNT Chiều 30/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức họp báo triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo sở giáo dục đào tạo Nghệ An đã báo cáo về kết quả giáo dục năm học 2016-2017. Trong năm ngành giáo dục Nghệ An đã quan tâm thực hiện xây dựng chuẩn hóa, hiện đại hóa trong các cơ sở giáo dục; trong năm học đã kiểm tra công nhận thêm 53 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 65,5% (tăng 2,6% so với năm học trước). Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, trong năm học đã xây dựng mới được 834 phòng học kiên cố cho các trường phổ thông và mầm non. Bên cạnh đó, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An thường xuyên chăm lo giữ vững thành tích tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi, khu vực và quốc tế. Trong năm học 2016-2017, Nghệ An có 8 lượt học sinh đạt giải quốc tế và khu vực ở các môn.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã bày tỏ các ý kiến, nổi bật đó là việc triển khai việc dạy và học theo mô hình trường học mới, quá tải ở bậc học mầm non, việc tuyển dụng viên chức của ngành Giáo dục và tình trạng dôi dư giáo viên. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề cập đến vấn đề triển khai bài thi tổ hợp ở Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và công tác xã hội hóa giáo dục. Cụ thể đại diện báo Lao động đứa đưa ra câu hỏi: Hiện, ở một số trường học, phụ huynh đã đồng ý phản đối VNEN. Vậy Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã thực hiện như thế nào để đúng với tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh?

Đại diện sở giáo dục đào tạo Nghệ An đã giải đáp các vấn đề mà các cơ quan báo chí đưa ra. Trong đó việc triển khai mô hình trường học mới là một nội dung trong hoạt động đổi mới giáo dục và đào tạo, gắn với giáo dục phổ thông. Quá trình triển khai, có nhiều khó khăn, bất cập, cần giải quyết, trong đó có cả những ý kiến không đồng tình của phụ huynh.Hiện nay khó để nói “dừng” mô hình trường học mới. Tuy nhiên, quan điểm của Sở là khi thực hiện sẽ vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, không cứng nhắc và sẽ có những điều chỉnh.

Đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ các ý kiến liên quan đến ngành giáo dục Nghệ An trong thời gian qua

Để công tác truyền thông có hiệu quả, năm học 2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch truyền thông trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. Mục đích chính nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách mới về đào tạo khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo Nghị quyết số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

                                                    Huyền Trang

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn