Nhiều cơ hội cho người dân tiếp cận với nhà ở xã hội

KTNT Năm 2017, được dự báo sẽ là năm nhiều cơ chế chính sách được áp dụng như: nguồn vốn vay, thủ tục hành chính…., qua đó nhiều người dân có thu nhập không cao sẽ có cơ hội được sở hữu căn nhà của chính mình.

Đầu năm 2017, thị trường BĐS đã đón nhận tin vui khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ - CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm. Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Mức lãi suất 5%/năm sẽ áp dụng đối với các đối tượng được vay vốn quy định tại điều 49 của Luật Nhà ở. Tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định rất rõ điều kiện vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân trong việc mua, thuê mua nhà ở xã hội phải có đủ vốn tối thiểu khoảng 20% để tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội, có nguồn thu nhập đảm bảo cho khả năng trả nợ. Đồng thời phải thực hiện việc đảm bảo tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị của hợp đồng thuê, mua nhà. Trường hợp cải tạo sửa chữa không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

Nhiều cơ chế, chính sách sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong năm 2017

Trước đó, tại buổi tổng kết thị trường BĐS nhà ở TP. Hồ Chí Minh năm 2016 do Công ty Cổ phần BĐS Danh Khôi Á Châu (DKRA) tổ chức. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đã nhận định, trong thời gian tới cơ quan Nhà nước sẽ sâu sát hơn trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính. Các chính sách của cơ quan Nhà nước nhằm quản lý, giám sát cũng như hỗ trợ và thúc đẩy thị trường BĐS trong thời gian tới sẽ được cải thiện. Trên cơ sở một số các văn bản đã và sẽ ban hành, cơ quan nhà nước sẽ cải thiện vấn đề cải cách thủ tục hành chính nhằm hạn chế tình trạng thủ tục ruờm rà, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó có thể kể đến việc ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ - CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020. 

Cùng với đó, trong một văn bản mới nhất gửi Ngân hàng Chính sách xã hội, HoREA cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thông tin để cùng nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ tín dụng nhà ở xã hội. Cụ thể, việc chủ đầu tư dự án được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, người tiêu dùng được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Đối với việc thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay.

Thời điểm hiện tại, về cơ chế và chính sách đã quy định nhà nước hỗ trợ ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và các Ngân hàng thương mại được nhà nước chỉ định. Ở một khía cạnh khác, nguồn vốn hiện nay phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, việc đầu tư từ ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo Luật Đầu tư công và năm trong danh mục các dự án, chương trình đã được phê duyệt thì mới đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn này.

Liên quan vấn đề này, Quốc hội cũng đã thông qua kế hoạch tổng thể về vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, đối với từng lĩnh vực, địa bàn, chương trình, dự án cụ thể dự báo quý I/2017 mới có quyết định chính thức.

Minh Tuấn

KTNT

Ý kiến của bạn