Nhiều trường hợp tự ý tách thửa, chuyển nhượng đất nông nghiệp không đúng quy định trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

KTNT TP. Hồ Chí Minh hiện đang tồn tại rất nhiều trường hợp các hộ gia đình, cá nhân tự ý tách thửa, chuyển nhượng đất nông nghiệp bằng giấy tay không đúng quy định và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

 
Theo đó, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang tồn tại trường hợp nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp đã được UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận, trong quá trình sử dụng các thửa đất trên phát sinh biến động như: hộ gia đình tự tách hộ ra riêng để ở, được thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất… Tuy nhiên, tại thời điểm đó không có quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa dẫn đến việc các hộ gia đình, cá nhân đã tự ý tách thửa, chuyển mục đích và tự chuyển quyền bằng giấy tay cho người khác không đúng quy định pháp luật về đất đai nên đến nay những trường hợp này còn tồn tại, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
 
Các trường hợp này đều giao dịch mua bán, chuyển quyền bằng giấy tay (không loại trừ trường hợp giả mạo giấy tay, xác lập thời điểm mua bán không trung thực) là không đúng quy định pháp luật đất đai, cần phải xem xét xử lý vi phạm. Việc xác định thời điểm mua bán giấy tay và xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.
 
hinh-1.jpg
Các trường hợp này đa phần đều giao dịch mua bán, chuyển quyền không đúng với quy định.
Căn cứ vào các quy định hiện tại, các trường hợp nêu trên, người sử dụng đất đã tự ý chuyển nhượng mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang mục đích khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì cần phải xử lý người có hành vi vi phạm.
 
Vệc xử lý, xem xét, cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp trên chỉ thực hiện sau khi cơ quan quản lý đất đai tại địa phương đã giải quyết xong việc xử lý vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, và phải bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Sở TN&MT kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn xác định thẩm quyền giải quyết cấp giấy chứng nhận, để Sở TN&MT tham mưu UBND TP chỉ đạo thống nhất thực hiện.
 

Tấn Thành

Ý kiến của bạn