PC Hà Nam có tân Phó Giám đốc

KTNT Sáng ngày 01/6, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) công bố quyết định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc bổ nhiệm ông Hoàng Nguyễn Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc, Công ty Điện lực Hà Nam.

Theo Quyết định số 1268/QĐ-EVNNPC ngày 28/5/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc do Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh ký: Bổ nhiệm ông Hoàng Nguyễn Sơn – Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam kể từ ngày 01/6/2020. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 04 năm.
 
Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam Ngô Quốc Huy trao Quyết định cho tân Phó Giám đốc Hoàng Nguyễn Sơn.
Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Nam tặng hoa chức mừng tân Phó Giám đốc Hoàng Nguyễn Sơn.
 
 
Xếp lương ông Hoàng Nguyễn Sơn bậc ½ Phó Giám đốc Công ty hạng I, hệ số lương 6,43 (sáu phẩy bốn ba), theo Hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 09/12/2016.

Hà Nam

Ý kiến của bạn