Phát triển văn hóa, con người Huế theo Nghị quyết 54

KTNT Ngày 25/6, tại TP. Huế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 xác định: Xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.

Hội thảo “Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết 54”
Hội thảo “Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết 54”.

 

Để hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, việc khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa, sức mạnh con người Huế có nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững của Thừa Thiên - Huế trong hiện tại và tương lai.

Hội thảo đã nhận được 60 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cả nước. Nhiều tham luận đã phân tích nguồn lực văn hóa mà Thừa Thiên- Huế đang sở hữu, đó là kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng phong phú từ Quần thể Di tích Cố đô Huế, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa đến các làng nghề thủ công truyền thống, các lễ hội, ẩm thực Huế… Qua đó, các chuyên gia đã đưa ra những gợi ý, đề xuất để khai thác hợp lý nguồn lực văn hóa phục vụ cho mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành đô thị di sản, giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

 

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về chủ đề xây dựng, phát huy sức mạnh của con người Huế. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Thừa Thiên - Huế cần tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đổi mới mô hình tăng trưởng,…

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: Sự phong phú, đa dạng, đặc sắc của văn hóa Huế và những phẩm chất tốt đẹp của con người Huế chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực và sức mạnh mềm để Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cho biết, tỉnh sẽ kiên trì mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, con người.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu cho biết, tỉnh sẽ kiên trì mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, con người.

 

Tuy nhiên, thời gian qua, việc khai thác giá trị văn hóa, sức mạnh con người chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thời gian tới, địa phương cần hoàn thiện thể chế chính sách phát triển Thừa Thiên - Huế nói chung, và phát triển văn hóa, con người nói riêng. Các chương trình phát triển văn hóa phải xây dựng theo tinh thần bền vững, đặt trong mối quan hệ đồng bộ, hài hòa với các chương trình khác trong tổng thể chương trình phát triển quốc gia; đồng thời, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người Huế và phát triển ngành công nghiệp văn hóa dịch vụ có trọng tâm, trọng điểm.

Việc khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng văn hóa và sức sáng tạo của con người Huế trong bối cảnh, tình hình hiện nay nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu cho biết: Xác định văn hóa và con người Huế là nguồn sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế,  thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện những quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra, quyết tâm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; kiên trì mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, con người.

“Tỉnh luôn xác định các giá trị văn hóa, di sản văn hóa là tài sản vô giá của các thế hệ tiền nhân để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau, tạo tiền đề cho việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, để Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền vũng đúng với thế mạnh và đặc trưng riêng của mình”, ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

T. Thành

Ý kiến của bạn