Phiên họp trù bị Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

KTNT Chiều 23/10/2020, Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành phiên họp trù bị.

2.JPG
Toàn cảnh phiên họp trù bị. Ảnh: Ngọc Thủy

 

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau khi nghe ông Bùi Sỹ Tiếu, Phó chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam,  báo cáo thuyết minh sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ Hội, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ Hội.

Tiếp đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam,  trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra Hội; ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam,  trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa VI.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, trình bày báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành khóa VII, Ban kiểm tra. Đại hội đã thống nhất bầu ra 84 ủy viên Ban chấp hành khóa VII; 5 ủy viên Ban kiểm tra; Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng.

Sau phiên trù bị, Ban chấp hành khóa VII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 23 người tham gia Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch Hội và 4 Phó chủ tịch Hội.

Phiên họp chính thức của Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam diễn ra vào sáng mai, 24/10.

 

 

 

P.V

Ý kiến của bạn