Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

KTNT Ngày 7/4, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ dự buổi gặp mặt cán bộ, chư tăng, tăng sinh, học sinh, sinh viên, gia đình chính sách là người dân tộc Khmer để đón mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc tết các vị sư sãi.

Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Dân tộc, các ban, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, các chư tăng, cùng khoảng 1.000 đại biểu là các vị Hòa thượng, Đại đức và cán bộ các cấp là người dân tộc Khmer của 17 tỉnh phía Nam.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho thấy: Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn nhưng kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ tiếp tục có bước phát triển khá cả về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, xuất khẩu, thu ngân sách địa phương, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tỷ lệ hộ có điện sử dụng đạt từ 95-98%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 80-90%; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm từ 3-4%, cuối năm 2016 còn 20%. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo tiếp tục được giữ gìn và phát huy.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, các vị sư sãi, Acha và các tầng lớp nhân dân trong vùng, trong đó có đồng bào Khmer.

Với những đóng góp đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện; trình độ dân trí được nâng cao; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị trong vùng dân tộc Khmer không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer tăng dần hằng năm về số lượng và chất lượng; truyền thống đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng có đồng bào Khmer được giữ vững.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Tây Nam Bộ nói chung, vùng dân tộc Khmer nói riêng vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ, giải quyết. Cụ thể, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế, sản xuất nông, lâm, thủy sản đang chững lại; hoạt động của doanh nghiệp chưa sôi động, thu nhập, việc làm và đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tình hình an ninh, chính trị ổn định, nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước có nhiều mặt tiến bộ, nhưng vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần được quan tâm hơn nữa, nhất là công tác Phật sự và công tác giảng dạy, học tập thuộc hệ thống giáo dục, đào tạo của Phật giáo Nam tông Khmer;…

Tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ, Ban ngành Trung ương và các địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là Chỉ thị 68 và Thông báo 67 của Ban Bí thư trung ương Đảng về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhất là các chính sách về giáo dục, đào tạo; nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nâng cao đời sống,..

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi toàn thể đồng bào, các vị chư tăng là người dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời, đồng bào, các vị chư tăng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để rút ngắn khoảng cách với cả nước; nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer làm tốt công tác Phật sự và xây dựng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ngày càng vững mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để đồng bào vui tết; các địa phương cần có kế hoạch thăm hỏi, động viên, kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Chol Chnam Thmay trong không khí yên vui, đầm ấm, không để một người dân, một gia đình nào không có Tết.

Cao Xuân Lương

 

KTNT

Ý kiến của bạn