Phong trào thi đua yêu nước: Vì mục tiêu phát triển Quảng Nam

KTNT Quảng Nam tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020 – 2025.

Ngày 28/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII,  nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020 – 2025.
 
Phong trào nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH trong 5 năm đến. 
 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, gắn với phương pháp, cách làm phù hợp, giúp phát huy được nguồn nội lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu phát triển  quê hương tỉnh Quảng Nam.
 
Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Nam đã thực sự tạo được lan tỏa sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân...
 
Ngoài triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, 5 năm qua, Quảng Nam đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh hàng năm và giai đoạn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và tỉnh.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, với sự sáng tạo cùng những giải pháp, mô hình, cách làm hay và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều phong trào thi đua đã gặt hái những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân.
 
Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “ Đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”… được phát động, triển khai thực hiện liên tục trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất góp phần tạo thêm việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế…
 
 
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam

 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tập thể xuất sắc tiêu biểu gắn liền với các phong trào thi đua theo các chủ đề: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào “Dân vận khéo”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
 
Đặc biệt, với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng các chính sách, giải pháp giảm nghèo được các địa phương triển khai đồng bộ, sâu rộng. Qua phong trào này, điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt, nhất là về thu nhập, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sạch và vệ sinh được tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản.
 
Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước của cả nước nói chung, Quảng Nam nói riêng, có thể nói, phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng Nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp.
 
Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nên trong giai đoạn 2015 - 2020, Quảng Nam đã huy động đồng bộ được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu trong duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...
 
Từ kết quả phong trào thi đua của tỉnh, trong 5 năm qua, nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quí đã được Đảng, Nhà nước biểu dương khen tặng cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Nam, như Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2017, Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020;
 
Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; 02 tập thể và 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 33 tập thể và 67 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 08 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 60 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 67 tập thể, 186 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn