Phú Quốc: Siết chặt phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

KTNT UBND tỉnh Kiên Giang lại vừa có văn bản tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng cho từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc đã quay trở lại, diễn biến phức tạp và nhất là là tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

 

UBND tỉnh Kiên Giang lại vừa có văn bản tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng cho từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc
UBND tỉnh Kiên Giang lại vừa có văn bản tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng cho từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở ngành liên quan tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai, rừng, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản số 837/UBND-KT ngày 26/6/2020 về việc tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu tạm dừng thực hiện tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất cho đến khi điều chỉnh Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất với từng loại đất trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bản huyện Phú Quốc.

Như vậy, sau hơn 3 tháng được nới lỏng quy định về phân lô tách thửa ơ Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang lại siết chặt vấn đề này để tránh những diễn biến phức tạp xảy ra trong thời gian gần đây.

 

 

 

Tấn Thành

Ý kiến của bạn