Quảng Nam: Đại hội có trách nhiệm lựa chọn nhân sự đủ sức lãnh đạo nhiệm kỳ mới

KTNT Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng nay (12/10).

Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.
 
Quang cảnh khai mạc Đại hội
Quang cảnh khai mạc Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI), Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -  2025 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi cả nước và tỉnh Quảng Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19, đang nỗ lực triển khai thực hiện “mục tiêu kép” - phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.
 
Một nhiệm kỳ nữa đã đi qua với nhiều dấu ấn tốt đẹp, thành quả đã đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, với tinh thần cách mạng tiến công, nhằm phục hồi mạnh mẽ kinh tế sau đại dịch Covid-19, cùng với nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
 
Đại hội đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đại hội có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn và khả năng tiếp cận, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển; có khả năng quy tụ, tập hợp khối đoàn kết thống nhất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
 
Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, sự trân trọng của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam tham gia vào sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước…
 
Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội
Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu đại biểu dự Đại hội cần tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến có trách nhiệm vào các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý; đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn