Quảng Nam phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

KTNT Ngày 02/8, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình. Thời gian thực hiện: 14 ngày từ 00 giờ ngày 03/8.

Theo đó, huyện Thăng Bình, khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam - khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu. Phạm vi: Đông giáp quốc lộ 1 A; Tây giáp đồng ruộng, Nam giáp đường 3/2 và Bắc giáp khu dân cư. Thời gian thực hiện: 14 ngày từ 00 giờ ngày 3/8. 
 
Quảng Nam phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19
Quảng Nam phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

 

Tại thị xã Điện Bàn, khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời một khu vực cụ thể: Thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu. Phạm vi: Đông giáp đường sắt Bắc Nam; Tây giáp thôn La Quân và Đông Đức; Nam giáp cánh đồng thôn Châu Thủy và Bắc giáp sông Bình Phước.
 
Thôn Hà Nam, xã Điện Trung, khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu. Phạm vi: Đông giáp thôn Cẩm Phú (Điện Phong); Tây giáp thôn Đông Lãnh (xã Điện Trung); Nam giáp sông Bà Rén và Bắc giáp Tân Bình (Điện Trung).
 
Tổ 1 và chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu. Phạm vi: Đông giáp phường Thanh Hà (TP Hội An); Tây giáp đường ĐT608; Nam giáp đường ĐT607B và Bắc giáp khối phố 7A.
 
Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu. Phạm vi: Đông giáp đường ĐH11; Tây giáp đồng lúa của xã Điện Hồng; Nam giáp đường số 4 thôn Giao Ái, xã Điện Hồng và Bắc giáp đường số 2 thôn Giao Ái, xã Điện Hồng.
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn