Quảng Ngãi: Cấp máy bơm nước cho dân chống hạn vụ hè thu 2019

KTNT Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vừa cấp máy bơm nước cùng hệ thống dây ống cho các khu dân cư để chống hạn vụ hè thu 2019.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thạnh vừa triển khai cấp máy bơm nước cùng hệ thống dây ống cho các khu dân cư để chống hạn vụ hè thu 2019.
 
Cấp máy bơm nước cho dân chống hạn vụ hè thu 2019
Cấp máy bơm nước cho dân chống hạn vụ hè thu 2019
 
Hợp tác xã đã đầu tư kinh phí gần 100 triệu đồng từ nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2019 để mua 28 máy bơm nước (cùng hệ thống dây ống) để cấp cho các khu dân cư trong xã Bình Thạnh để giúp bà con  chống hạn vụ hè thu 2019 và bơm nước phục vụ cho sinh hoạt.
 
Ông Lê Văn Thông, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thạnh cho biết, vụ hè thu 2019, toàn xã gieo trồng 183ha rau màu các loại, trong đó cây mè ăn nước trời 110ha,  ngô 30ha, lạc 5 ha, rau các loại 15, đậu các loại 3, dưa hấu 20ha. Vụ hè thu 2019 này có nguy cơ hạn nặng, cây trồng sẽ thiếu nước trầm trọng.
 
 
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn