Quảng Ngãi: Phân bổ hơn 207,8 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó

KTNT Tính đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ hơn 207,8 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, từ đầu tháng 5/2020 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 11 Quyết định phân bổ kinh phí để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền trên 207,8 tỷ đồng.
 
Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

 

Đối tượng đã được chi hỗ trợ chủ yếu đến thời điểm này là người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng chăm sóc tại cộng đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
 
Theo báo cáo của các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương cũng đã gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42, như sự chồng chéo giữa các nhóm đối tượng gây khó khăn cho việc xác lập danh sách; các địa phương có danh sách đã được phê duyệt, nhưng vẫn chưa có kinh phí để thực hiện chi trả; khó khăn trong việc xác lập danh sách đối với đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động...
 
Để đáp ứng tốt công tác truyên truyền thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động biên tập và đăng tải nhiều bài viết liên quan đến nghị quyết này. Đồng thời, mở 2 mục mới trên website là “Câu hỏi về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng” và “Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng”, trong đó cập nhật thông tin về danh sách người thụ hưởng cũng như trả lời các câu hỏi, thắc mắc của người dân...

Hải Yến

Ý kiến của bạn