Quảng Ngãi quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

KTNT Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa quyết định ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế với địa bàn, địa điểm phong tỏa khi có ca F0 trong cộng đồng (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định), áp dụng các biện pháp theo từng cấp độ dịch trên phạm vi xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:
 
Quảng Ngãi phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19
Quảng Ngãi phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19

 

 
Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch:
 
Cấp độ 1: Không hạn chế số người; Cấp độ 2, Cấp độ 3: Hạn chế; Cấp độ 4: Không tổ chức.
 
Quy định đối với trường hợp hạn chế: Không tập trung quá 50 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Tiệc đám hiếu, đám hỉ, liên hoan, tân gia… tổ chức tại nhà riêng tập trung không quá 50 người.
 
Các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, hội thảo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... tập trung không quá 50 người và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp 100% người tham gia tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 (trong đó mũi tiêm cuối đã qua 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng thì được tổ chức không quá 100 người. Nếu cần thiết tổ chức quá số người theo quy định trên, phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.
 
Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa
 
Cấp độ 1: Hoạt động; Cấp độ 2, Cấp độ 3: Hoạt động có điều kiện; Cấp độ 4: Không hoạt động. Giao Sở Giao thông vận tải cập nhật, hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
 
Đối với tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Lý Sơn thống nhất số lượng chuyến ra, vào đáp ứng nhu cầu và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
 
Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh
 
Cấp độ 1, 2, 3, 4: Hoạt động. Đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; giao Sở Giao thông vận tải cập nhật, hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
 
Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 
Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng: Được phép hoạt động và phải có kế hoạch hoạt động gắn với triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối (trừ các cơ sở quy định tại Điểm 4.3, 4.4): Được phép hoạt động và phải có kế hoạch hoạt động gắn với triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Sở Công Thương hướng dẫn theo quy định của Bộ Công Thương. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, quán café, giải khát…)
 
Cấp độ 1, 2: Hoạt động. Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mở cửa hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19.
 
Cấp độ 3, 4: Hoạt động hạn chế. Chỉ được bán  mang đi, không được bán phục vụ tại chỗ, khuyến khích hình thức ship giao hàng.
 
Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: Vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet công cộng, trò chơi điện tử. Cấp độ 1: Hoạt động; Cấp độ 2, 3, 4: Ngừng hoạt động.
 
Cấp độ 1: Được phép hoạt động và phải có kế hoạch hoạt động gắn với triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Người tham gia đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.
 
Cấp độ 1, 2: Riêng cơ sở kinh doanh, dịch vụ làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp được hoạt động nhưng phục vụ không quá 05 người cùng một thời điểm.
Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,...: Cấp độ 1, 2: Hoạt động. Cấp độ 3, 4: Ngừng hoạt động.
 
Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp: Cấp độ 12: Hoạt động; Cấp độ 2, 3: Hoạt động hạn chế; Cấp độ 4: Ngừng hoạt động. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để quyết định lộ trình phương thức dạy và học cụ thể cho từng cấp học, từng địa phương phù hợp với thực tế.
 
Hoạt động cơ quan, công sở
Cấp độ 1, 2: Được phép hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống, dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.
 
Cấp độ 3, 4: Hoạt động hạn chế. Tùy theo tình hình dịch bệnh, giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh quy định giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.
 
Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự
Cấp độ 1: Hoạt động; Cấp độ 2, 3: Hoạt động hạn chế; Cấp độ  4: Ngừng hoạt động. Cấp độ 1, 2, 3: Tùy theo diện tích phòng nhưng hoạt động không quá 50 người/thời điểm. Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định…
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn