Tập trung đầu tư các công trình bảo vệ môi trường

KTNT KTNT – Tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt, không khí, gắn với tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành một Thành phố xanh, có chất lượng sống tốt bền vững… là những nội dung được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề “giải pháp giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” do Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sáng 8/4.

Nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường được đề cập.

Chú trọng các công trình bảo vệ môi trường

Nhằm giảm ô nhiễm môi trường, các ý kiến từ nhiều chuyên gia đều đồng nhất việc tiếp tục kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, trang bị kỹ thuật hạ tầng môi trường đồng bộ, hoàn thiện chính sách để xã hội hóa mạnh mẽ công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời cần sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án giảm ô nhiễm môi trường, trên cơ sở đó bố trí nguồn vốn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm tạo sự đồng bộ.

Việc đầu tư thêm các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, các loại chất thải nguy hại, chất thải y tế rất cần thiết hiện nay. Song song đó, đẩy mạnh việc tái chế sử dụng chất thải sinh hoạt, nâng cao chất lượng vệ sinh, đẩy mạnh tiến trình tự động hóa và hiện đại hóa hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. 

Toàn cảnh buổi hội thảo

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, vấn đề cần phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ bảo vệ môi trường trong việc hộ trợ tài chính cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế có các chương trình dự án, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó khắc phục ô nhiễm suy thoái và các sự cố môi trường khác. 

Nhiều tham luận tại hội thảo tập trung vào việc tăng cường tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, huy động tổng lực các nguồn vốn để xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị. Đầu tư hoàn chỉnh các khu xử lý nước thải như hệ thống hồ sinh học kênh tiêu Ba Bò, khu xử lý nước thải suối Nhum. Đồng thời triển khai hiệu quả các dự án cải tạo nạo vét, duy tu hệ thống các kênh rạch tại thành phố.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong bảo vệ môi trường

Việc mở rộng mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu cho việc theo dõi, đánh giá hiện trạng chất lượng vệ sinh môi trường. Việc quan trắc môi trường mặt nước, thủy văn, môi trường không khí, môi trường đất đồng thời quan trắc môi trường tại các bãi chôn lấp, các khu liên hợp xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố là việc làm cần thiết hiện nay nhằm hạn chế mức thấp nhất các vấn đề về môi trường.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi hội thảo

Việc đầu tư các trạm quan trắc không khí tự động cố định và quan trắc không khí tự động di động, trạm quan trắc mặt nước tự động cố định rất cần thiết trên địa bàn thành phố hiện nay. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu nguồn thải, quản lý, kiểm tra giám sát về lĩnh vực quản lý môi trường, ứng dụng phần mềm quản lý chất thải, trang bị hệ thống GPS quản lý các phương tiện thu gom chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố cần được quan tâm.

Cũng trong đợt này, Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội “Tái chế chất thải lần 9 năm 2016”, tại Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/4, với nhiều chương trình hành động cụ thể và sự đồng hành của nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia./.

Lại Hùng

KTNT

Ý kiến của bạn