Thanh Hóa: Bế mại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

KTNT Chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, đến thời điểm này, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 2025 đã thành công tốt đẹp.

hưng-bt.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra trên cơ sở đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đó là các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX .

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự đại hội để bổ sung hoàn chỉnh, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội của chúng ta đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của đảng.  

toàn-cảnh-địa-hội.JPG
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội bày tỏ niềm tin sắt son với trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò quan trọng của tỉnh trong sự phát triển của đất nước, đồng thời cũng là yêu cầu mong muốn, khát vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở phân tích đánh giá dự báo tình hình, nhận định những thời cơ vận hội mới, những khó khăn thách thức, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Với sự đồng thuận thống nhất tuyệt đối, thể hiện ý chí nguyện vọng biểu thị quyết tâm cao hơn, nguyện vọng lớn hơn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với mục tiêu lớn đó là phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Tổ quốc đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

65-uv-bch-ra-mắt.JPG
Đại hội đã bầu ra 65 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

 Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đủ số lượng 65 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho 229.424 đảng viên trong toàn đảng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Chấp hành đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 17 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy, 3 đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bảo đảm tính kế thừa liên tục giữa các thế hệ đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra với tinh thần, trách nhiệm cao đã tín nhiệm bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh gồm; 33 đại biểu chính thức, trong đó có một đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu dự khuyết tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết của đảng bộ và ý chí nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội tin tưởng rằng, các đồng chí trong đoàn đại biểu sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ góp phần vào thành công chung của đại hội. Đồng thời sẽ trực tiếp, tiếp thu đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng để ngay sau khi trở về địa phương, đơn vị sẽ chủ động đi đầu cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể, tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của đảng vào cuộc sống.

22-đc-ko-tham-gia-bch.JPG
Các đồng chí trong Ban Chấp hành khoa XVIII, không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX. 

 Với những kết quả đó, đến thời điểm này, đại hội chúng ta vui mừng trân trọng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng với toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 2025 đã thành công tốt đẹp.

Thành công của đại hội là công sức, trí tuệ của các đại biểu tham dự đại hội là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đường lối quan điểm chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh, kết quả của đại hội đã thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên. Là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng, sự giúp đỡ quý báu của các cơ quan trung ương đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Bộ tư lệnh quân khu 4, các tỉnh thành bạn đã dành cho đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa trong suốt thời gian qua, cũng như trong những ngày diễn ra đại hội.

ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn THị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đại hội vinh dự phấn khởi tự hào, Bí thư Tỉnh ủy xin bày tỏ tình cảm tốt đẹp lời cảm ơn chân thành đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã thay mặt Bộ chính trị về dự và có bài phát biểu quan trọng, trực tiếp chỉ đạo đại hội. Đại hội cũng đã lĩnh hội phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Đại hội vui mừng phấn khởi và xin bày tỏ tình cảm tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành với các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, các ủy viên trung ương, các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, lãnh đạo đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ tư lệnh biên phòng và lãnh đạo các tỉnh bạn, các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, doanh nghiệp lớn đã và đang đầu tư tại Thanh Hóa đã về dự đại hội.

Những người con của quê hương Thanh Hóa hiện là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể cơ quan trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện ban liên lạc hội đồng hương Thanh Hóa đang công tác trong và ngoài nước về dự, gửi hoa và thư điện chúc mừng đại hội. Đóng góp nhiều ý kiến, tâm huyết trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh nhà, góp phần tích cực vào thành công của đại hội.

đại-biểu-dân-tộc.JPG
Các đại biểu người dân tộc thiểu số tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh 

 Đại hội trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thường trực tỉnh ủy khóa XVIII, không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, các đồng chí đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, quan tâm ủng hộ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng bộ và nhân dân tin tưởng giao phó. 

Đại hội nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên chiến sĩ lực lượng vũ trang, các chuyên gia, các nhà khoa học, đội ngũ trí thức văn nghệ sỹ, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng với tình cảm và trách nhiệm cao về sự phát triển của tỉnh, đã hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020, góp phần vào thành công của đại hội và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương đã tích cực, kịp thời đưa tin về đại hội. Đồng thời biểu dương các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh đã tích cực tham gia công tác tổ chức phục vụ đại hội, cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã tích cực động viên về tinh thần, vật chất, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với đảng bộ, góp phần vào sự thành công của đại hội.

hình-ảnh-789.jpg
Các đại biểu thống nhất cao Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Trước trong và sau đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, trước những diễn biến phức tạp của tình hình bão lụt ở một số tỉnh miền Trung nước ta, cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và các đại biểu tham dự đại hội đã thể hiện trách nhiệm với tình cảm cao đẹp của mình đến với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 với đồng bào các tỉnh bị lũ lụt, bằng những hành động thiết thực, như cắt giảm điều chỉnh các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động chào mừng chuyển thành các cuộc vận động, quyên góp ủng hộ cả về vật chất và tinh thần đối với đồng bào và cán bộ chiến sĩ vùng lũ. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, đồng bào các tỉnh khúc ruột miền Trung thân yêu sẽ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt nhanh chóng, ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. 

Thành công đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh hôm nay, cũng như những thành tựu to lớn mà tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua, là biểu hiện sinh động có truyền thống đoàn kết yêu nước cách mạng của quê hương Thanh Hóa anh hùng với hơn 995 năm lịch sử, khẳng định bước trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh ta sau 95 năm xây dựng và phát triển.

Với thành công đại hội chúng ta có thể khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là đại hội có quyết tâm cao nỗ lực lớn và hành động quyết liệt trong những ngày qua, từ trong nghị trường của đại hội nơi hội tụ trí tuệ của toàn Đảng bộ, đã lan tỏa sự đoàn kết đổi mới và phát triển đến tất cả các địa phương trong tỉnh từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng ven biển đến những địa bàn miền núi biên giới xa xôi của tỉnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh đang hướng hàng triệu con tim về đại hội, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của đại hội.

99999.JPG
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương tham dự Đại hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn đại hội đảng rất quan trọng, có quan hệ đến tương lai cách mạng của đảng ta và của nhân dân ta, đại hội sẽ làm cho đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa, thành công của đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, đã tạo khí thế phấn khởi cho toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh. Là động lực, tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, mỗi đồng chí đại biểu với cương vị, trọng trách của mình phải bắt tay ngay vào việc tuyên truyền triển khai, quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nghị quyết và chương trình hành động.

Thực hiện Nghị quyết đại hội gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội lần thứ XIII của đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc và sản phẩm cụ thể, nhằm sớm đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực. Ngay trong những tháng còn lại của năm 2020 và từ ngày đầu tháng, đầu năm của kế hoạch 5 năm 2021 - 2026.

Bước đường đi tới với nhiều thời cơ, vận hội mới cùng với những khó khăn thách thức đan xen nhiệm vụ đặt ra đối với chúng ta là rất to lớn, nặng nề, nhưng rất vẻ vang, đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, người Thanh Hóa đang ở nước ngoài, tỉnh ngoài tiếp bước truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng hào hùng của quê hương, nêu cao khí thế đoàn kết, năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm.

 Nỗ lực phấn đấu vươn lên, đem hết tâm sức, trí tuệ, cùng toàn Đảng bộ phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Trong không khí vui mừng phấn khởi và tràn đầy quyết tâm của đại hội, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn đảng bộ, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước và tiền đồ của tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Xuân Sơn

Ý kiến của bạn