Thu hồi toàn bộ đất cho thuê dự án Khu du lịch King Palace của Công ty Hoàn Cầu

KTNT Tổng diện tích thu hồi dự án khu du lịch King Palace là 158.632m2 với lý do dự án bị chấm dứt hoạt động vào tháng 9/2021.

 
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định số 1017/QĐ-UBND thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt (Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt) thuê để thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp King Palace tại Dinh 1, đường Trần Quang Diệu, phường 10, TP Đà Lạt.
 
Theo đó, tổng diện tích đất của dự án bị thu hồi là 158.632m2 với lý do dự án đã bị chấm dứt hoạt động vào tháng 9/2021 và việc xử lý tài sản trên đất thuê đã được UBND tỉnh thống nhất theo văn bản ngày 17/5. Toàn bộ diện tích đất thu hồi sẽ được giao cho UBND TP.Đà Lạt quản lý.
hinh-1.jpg
Dự án bị thu hồi vì đã bị chấm dứt hoạt động vào tháng 9/2021.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát kinh phí cần hoàn trả cho Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt. Giao Sở Tài nguyên - Môi trường lập thủ tục thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định…
 
Được biết, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 929 về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi dự án này do có nhiều vi phạm.
 

Tấn Thành

Ý kiến của bạn